top of page
Zig Zag
nice wave data line_edited_edited.png

Phát triển kinh doanh tại Việt Nam với
Vietdata

Có hàng trăm nghiên cứu về doanh nghiệp và lĩnh vực trongcửa hàng

Chúng tôi cung cấp dữ liệu vĩ mô, doanh nghiệp và nghiên cứu về nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Báo cáo tín dụng cho các công ty tại Việt Nam

Nghiên cứu về các doanh nghiệp tại Việt Nam theo yêu cầu với mục đích xúc tiến kinh doanh, đánh giá tín dụng, thu nợ

Skyscrapers Above Times Square at Dawn

Kết nối và mở rộng công việc kinh doanh của bạn

Xúc tiến kinh doanh và các dịch vụ khác nhau để tiếp cận và mở rộng thị trường bao gồm  giấy phép và văn phòng từ xa 

Graphic Shapes

Báo cáo ngành về nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Nghiên cứu cập nhật hàng tháng, quý về vĩ mô, ngành công nghiệp, thị trường chứng khoán, hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Business Meeting

Kinh tế vĩ mô, Xã hội, Ngành, Doanh nghiệp 

Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, kinh tế vĩ mô, công nghiệp  khu, dân số, thu nhập,  và nhiều lĩnh vực khác nhau của Việt Nam

Display of Stock Market Quotes

Tài chính

Cơ sở dữ liệu
Tài chính doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của Vietdata bao gồm các công ty trong và ngoài nước đã đăng ký tại Việt Nam. Đây là công cụ nghiên cứu toàn diện giúp bạn tìm kiếm; sàng lọc danh sách các đối tác/nhà cung cấp/khách hàng tiềm năng trong bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào với các thông số, tiêu chí đa dạng.

Chúng tôi tự hào là công ty dẫn đầu về dữ liệu doanh nghiệp và nghiên cứu thị trường tại Việt Nam và tự tin đáp ứng hầu hết các nhu cầu của khách hàng về dịch vụ dữ liệu.

Computer Monitor
vietdata-dashboard-financial.png
Wavy Abstract Background