top of page
Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

A. Tóm tắt

 

Theo quy hoạch của tỉnh mục tiêu đến năm 2020, Đồng Nai có 39 KCN thành lập, với tổng diện tích hơn 18.5 nghìn ha.

 

Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2023, tỉnh mới có 33 KCN đã được thành lập với diện tích 10,514.69 ha, gồm: 31 KCN đang hoạt động, với tỷ lệ lắp đầy hơn 85%; 1 KCN đang trong quá trình xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư (KCN Công nghệ cao Long Thành); 1 KCN vừa được thành lập (KCN Long Đức 3).

 

Đến cuối năm 2023, các KCN trên địa bàn Đồng Nai đã thu hút được 2,111 dự án, trong đó có 1,459 dự án FDI với số vốn đăng ký trên 29.62 tỷ USD; 652 dự án đầu tư DDI với số vốn đăng ký trên 79.32 nghìn tỷ đồng.

 

Hiện tỉnh đã thu hút được khoảng 44 QG & vùng lãnh thổ đầu tư vào các KCN. Trong đó, Hàn Quốc là QG có số dự án và vốn đầu tư nhiều nhất. Lĩnh vực đầu tư tập trung chủ yếu là Chế biến thực phẩm, Dệt may, Da & SP từ da, Hóa chẩt, Sản phẩm từ nhựa, cao su, Kim loại, Thiết bị điện, điện tử, …

 

B. Gói dữ liệu bao gồm các thông tin sau:

1. Tổng quan kinh tế tỉnh

 • Dân số
 • Lao động & Việc làm
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 • GDP
 • Tổng vốn đầu tư phát triển
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
 • Nhập khẩu và xuất khẩu
 • FDI đăng ký

 

2. Danh sách các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • Tên các khu công nghiệp
 • Số lượng công ty trong mỗi KCN
 • Số lượng nhân viên tại mỗi KCN
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)

 

3. Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch

 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Số lượng công ty trong các KCN theo quốc gia
 • Số lượng nhân viên trong các KCN theo quốc gia
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)

 

4.  Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu/Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • Mã số thuế
 • Tên công ty
 • Ngày bắt đầu hoạt động
 • Tên khu/cụm công nghiệp
 • Địa chỉ
 • Điện thoại & Email (nếu có)
 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Danh mục ngành
 • Số lượng nhân viên (tính đến năm 2022)
 • Tổng tài sản (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu (tính đến năm 2022)

 

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết.

Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

599,00$Giá
 • 1. Gói dữ liệu bao gồm:

  • Tổng quan kinh tế tỉnh
  • Danh sách các khu công nghiệp
  • Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch
  • Danh sách các công ty/nhà máy trong các Khu/Cụm công nghiệp

  2. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo file mẫu

bottom of page