top of page
Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

A. Tóm tắt

 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 24 KCN (21 KCN và 3 KCN mở rộng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích khoảng 4,508 ha.

 

Trong đó có 16 KCN (2,588 ha) đã được thành lập; 11 KCN trong số đó đã đi vào hoạt động và 1 KCN đang hoàn thiện hạ tầng (với tổng diện tích quy hoạch 1,650 ha). Tỷ lệ lấp đầy trung bình các KCN khoảng 80% trên diện tích đất công nghiệp.

 

Tính đến cuối 2022, các KCN trong tỉnh đã thu hút 319 dự án đầu tư thứ cấp. Trong đó, có 251 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 5.1 tỷ USD và 68 dự án DDI (10,982 tỷ đồng). Trong đó, có 260/319 dự án thứ cấp đã đi vào hoạt động SXKD, tạo việc làm cho hơn 110 nghìn lao động.

 

Trong đó, nhóm các dự án lớn thuộc về các FDI Hàn Quốc, Nhật bản, Trung Quốc trong các lĩnh vực như sản xuất phương tiện vận tải, sắt thép/kim loại, dệt & may mặc, sản phẩm nhựa, điện tử & linh kiện.

 

B. Gói dữ liệu bao gồm các thông tin sau:

 

1. Tổng quan kinh tế tỉnh

 • Dân số
 • Lao động & Việc làm
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 • GDP
 • Tổng vốn đầu tư phát triển
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
 • Xuất nhập khẩu
 • FDI đăng ký

 

2. Danh sách các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 • Tên các khu công nghiệp
 • Số lượng công ty trong mỗi KCN
 • Số lượng nhân viên tại mỗi KCN
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)

 

3. Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch

 •  Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Số lượng công ty trong các KCN theo quốc gia
 • Số lượng nhân viên trong các KCN theo quốc gia
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)

 

4. Danh sách công ty/nhà máy trong các Khu/Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 •  Mã số thuế
 • Tên công ty
 • Ngày bắt đầu hoạt động
 • Tên khu/cụm công nghiệp
 • Địa chỉ
 • Điện thoại & Email (nếu có)
 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Danh mục ngành
 • Số lượng nhân viên (tính đến năm 2022)
 • Tổng tài sản (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu (tính đến năm 2022)

 

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết.

Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

199,00$Giá
 • 1. Gói dữ liệu bao gồm:

  • Tổng quan kinh tế tỉnh
  • Danh sách các khu công nghiệp
  • Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch
  • Danh sách các công ty/nhà máy trong các Khu/Cụm công nghiệp

   

  2. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo file mẫu

bottom of page