top of page
Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

A. Tóm tắt

Tính đến đầu 2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 33 KCN được quy hoạch với tổng diện tích 14,790 ha. Trong đó, có 29 KCN (12,662 ha) đã thành lập, trong đó 28 KCN (10,962 ha) đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90.92%, cao nhất cả nước.

Các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 3,052 dự án (còn hiệu lực), gồm 2,373 dự án FDI và 679 dự án DDI, giải quyết cho hơn 600,000 lao động.

Lĩnh vực đầu tư tập trung chủ yếu là Chế tạo kim loại, Dệt, Chế biến thực phẩm, Sản phẩm từ chất dẻo, Giấy, Gỗ & nội thất gỗ, Hóa mỹ phẩm... Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các KCN mới tập trung thu hút các ngành công nghệ cao và có chiều sâu (điện tử, thiết bị điện…).

B. Gói dữ liệu bao gồm các thông tin sau:

1. Tổng quan kinh tế tỉnh

 • Dân số
 • Lao động & Việc làm
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 • GDP
 • Tổng vốn đầu tư phát triển
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
 • Nhập khẩu và xuất khẩu
 • FDI đăng ký

 

2. Danh sách các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • Tên các khu công nghiệp
 • Số lượng công ty trong mỗi KCN
 • Số lượng nhân viên tại mỗi KCN
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)

 

3. Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch

 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Số lượng công ty trong các KCN theo quốc gia 
 • Số lượng nhân viên trong các KCN theo quốc gia 
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)

 

4.  Danh sách công ty/nhà máy trong các Khu/Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • Mã số thuế
 • Tên công ty
 • Ngày bắt đầu hoạt động
 • Tên khu/cụm công nghiệp
 • Địa chỉ
 • Điện thoại & Email (nếu có)
 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Danh mục ngành
 • Số lượng nhân viên (tính đến năm 2022)
 • Tổng tài sản (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu (tính đến năm 2022)

 

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần thêm chi tiết.

Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

599,00$Giá
 • 1. Gói dữ liệu bao gồm:

  • Tổng quan kinh tế tỉnh
  • Danh sách các khu công nghiệp
  • Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch
  • Danh sách các công ty/nhà máy trong các Khu/Cụm công nghiệp

  2. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo file mẫu

bottom of page