top of page
Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội

A. Tóm tắt

 

Đến nay, trên địa bàn TP. Hà Nội có 13 KCN đã thành lập. Trong đó, có 10 KCN đã đi vào hoạt động và 3 KCN đang triển khai xây dựng hạ tầng và dần thu hút đầu tư.

 

Tính đến cuối năm 2022, các KCN trên địa bàn Hà Nội đã thu hút được 973 dự án. Và cung cấp việc làm cho khoảng 166 nghìn lao động. Các dự án FDI đăng ký vào các KCN Hà Nội đến từ 27 quốc gia & vùng lãnh thổ. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư nhiều nhất.

 

Các dự án trong KCN trên địa bàn Hà nội chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: Điện & điện tử, sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại & phi kim, sản xuất lắp ráp các phương tiện vận tải,…

 

B. Gói dữ liệu bao gồm các thông tin sau:

1. Tổng quan kinh tế tỉnh

 • Dân số
 • Lao động & Việc làm
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 • GDP
 • Tổng vốn đầu tư phát triển
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
 • Nhập khẩu và xuất khẩu
 • FDI đăng ký

 

2. Danh sách các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội

 • Tên các khu công nghiệp
 • Số lượng công ty trong mỗi KCN
 • Số lượng nhân viên tại mỗi KCN
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)

 

3. Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch

 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Số lượng công ty trong các KCN theo quốc gia
 • Số lượng nhân viên trong các KCN theo quốc gia
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)

 

4.  Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu/Cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội

 • Mã số thuế
 • Tên công ty
 • Ngày bắt đầu hoạt động
 • Tên khu/cụm công nghiệp
 • Địa chỉ
 • Điện thoại & Email (nếu có)
 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Danh mục ngành
 • Số lượng nhân viên (tính đến năm 2022)
 • Tổng tài sản (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu (tính đến năm 2022)

 

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết.

Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội

$599.00Giá
 • 1. Gói dữ liệu bao gồm:

  • Tổng quan kinh tế tỉnh
  • Danh sách các khu công nghiệp
  • Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch
  • Danh sách các công ty/nhà máy trong các Khu/Cụm công nghiệp

  2. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo file mẫu

bottom of page