top of page
Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Hải Phòng

A. Tóm tắt

 

Theo Ban quản lý KKT Hải Phòng, thành phố hiện có KKT Đình Vũ - Cát Hải với diện tích 22,540ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 63.8%; và 14 KCN với tổng diện tích 6,080.21ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 61%. Trong đó, có 9 KCN nằm trong KKT Đình Vũ - Cát Hải và 5 KCN nằm ngoài.

 

Theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, Hải Phòng xây dựng thêm 15 KCN mới với diện tích tăng thêm 6,200 ha, thu hút thêm 12-15 tỷ USD.

 

Tính đến cuối 2022, các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút 671 dự án với tổng vốn lên tới 36.32 tỷ USD, gồm: 455 dự án FDI với khoảng 22.39 tỷ USD và 216 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 13.93 tỷ đồng.

 

Trong đó, nhóm các dự án lớn thuộc về các FDI Hàn Quốc, Nhật Bản, HongKong trong các lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, phương tiện vận tải, thiết bị điện, sản phẩm nhựa, chế tạo kim loại và logistic.

 

B. Gói dữ liệu bao gồm các thông tin sau:

 

1. Tổng quan kinh tế tỉnh

 • Dân số
 • Lao động & Việc làm
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 • GDP
 • Tổng vốn đầu tư phát triển
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
 • Xuất nhập khẩu
 • FDI đăng ký

 

2. Danh sách các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Phòng

 • Tên các khu công nghiệp
 • Số lượng công ty trong mỗi KCN
 • Số lượng nhân viên tại mỗi KCN
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)

 

3. Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch

 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Số lượng công ty trong các KCN theo quốc gia
 • Số lượng nhân viên trong các KCN theo quốc gia
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)

 

4. Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu/Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Phòng

 • Mã số thuế
 • Tên công ty
 • Ngày bắt đầu hoạt động
 • Tên khu/cụm công nghiệp
 • Địa chỉ
 • Điện thoại & Email (nếu có)
 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Danh mục ngành
 • Số lượng nhân viên (tính đến năm 2022)
 • Tổng tài sản (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu (tính đến năm 2022)

 

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết.

Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Hải Phòng

399,00$Giá
 • 1. Gói dữ liệu bao gồm:

  • Tổng quan kinh tế tỉnh
  • Danh sách các khu công nghiệp
  • Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch
  • Danh sách các công ty/nhà máy trong các Khu/Cụm công nghiệp

  2. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo file mẫu

bottom of page