top of page

Chính sách bảo mật

Bắt đầu có hiệu lực: ngày 14 tháng 9 năm 2022

 

Chính sách này bao gồm những gì

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và việc minh bạch về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn cũng vậy. Chính sách này nhằm giúp bạn hiểu:

 

Chính sách quyền riêng tư này bao gồm thông tin chúng tôi thu thập về bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi (ví dụ: bằng cách tham dự cơ sở hoặc sự kiện của chúng tôi hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi), trừ khi một chính sách khác được hiển thị. Vietdata, chúng tôi và chúng tôi đề cập đến Công ty Cổ phần Dữ liệu Kinh tế Việt Nam và bất kỳ công ty con nào của chúng tôi.  Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm, bao gồm nghiên cứu, biểu mẫu phẳng, dữ liệu và dịch vụ tư vấn.  Chúng tôi gọi tất cả các sản phẩm này, cùng với các dịch vụ và trang web khác của chúng tôi là "Dịch vụ" trong chính sách này.    

Chính sách này cũng giải thích các lựa chọn của bạn xung quanh cách chúng tôi sử dụng thông tin về bạn, bao gồm cách bạn có thể phản đối việc sử dụng thông tin nhất định về bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin nhất định về bạn.  Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, đừng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với bất kỳ khía cạnh nào khác trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. 

Khi chúng tôi cung cấp Dịch vụ theo hợp đồng với một tổ chức (ví dụ: chủ lao động của bạn), tổ chức đó kiểm soát thông tin được Dịch vụ xử lý. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo cho Người dùng cuối bên dưới. Chính sách này không áp dụng trong phạm vi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân với vai trò là bên xử lý thay mặt cho các tổ chức đó.

Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và khi các nguồn khác cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, như được mô tả thêm bên dưới. 

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn nhập thông tin đó vào Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin đó trực tiếp cho chúng tôi.

Thông tin tài khoản và hồ sơ:Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tạo hoặc sửa đổi hồ sơ của mình, đặt tùy chọn, đăng ký hoặc mua hàng thông qua Dịch vụ. Ví dụ: bạn cung cấp thông tin liên hệ của mình và trong một số trường hợp là thông tin thanh toán khi bạn đăng ký Dịch vụ. Bạn cũng có tùy chọn thêm tên hiển thị, ảnh hồ sơ, chức danh công việc và các chi tiết khác vào thông tin hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị trong Dịch vụ của chúng tôi.  Chúng tôi theo dõi các tùy chọn của bạn khi bạn chọn cài đặt trong Dịch vụ.

Nội dung bạn cung cấp thông qua các sản phẩm của chúng tôi:Dịch vụ bao gồm các sản phẩm của Vietdata mà bạn sử dụng, nơi chúng tôi thu thập và lưu trữ nội dung mà bạn đăng, gửi, nhận và chia sẻ. Nội dung này bao gồm bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn có thể chọn đưa vào. Nội dung cũng bao gồm các tệp và liên kết bạn tải lên Dịch vụ. Nếu bạn sử dụng phiên bản máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu của Dịch vụ, thì chúng tôi không lưu trữ, lưu trữ, truyền, nhận hoặc thu thập thông tin về bạn (bao gồm cả nội dung của bạn), ngoại trừ một số trường hợp hạn chế, khi được quản trị viên của bạn cho phép: chúng tôi thu thập phản hồi mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua sản phẩm và; chúng tôi thu thập nội dung bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích băm, lọc hoặc loại bỏ thông tin để loại trừ thông tin có thể nhận dạng bạn hoặc tổ chức của bạn; và chúng tôi thu thập dữ liệu luồng nhấp chuột về cách bạn tương tác và sử dụng các tính năng trong Dịch vụ. Quản trị viên máy chủ và trung tâm dữ liệu có thể vô hiệu hóa việc thu thập thông tin này của chúng tôi từ Dịch vụ thông qua cài đặt quản trị viên hoặc ngăn thông tin này được chia sẻ với chúng tôi bằng cách chặn truyền ở cấp mạng cục bộ. 

Nội dung bạn cung cấp thông qua các trang web của chúng tôi:Dịch vụ cũng bao gồm các trang web do chúng tôi sở hữu hoặc điều hành. Chúng tôi thu thập nội dung khác mà bạn gửi đến các trang web này, bao gồm các trang web truyền thông xã hội hoặc mạng xã hội do chúng tôi điều hành. Ví dụ: bạn cung cấp nội dung cho chúng tôi khi bạn cung cấp phản hồi hoặc khi bạn tham gia vào bất kỳ tính năng tương tác, khảo sát, cuộc thi, khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng, hoạt động hoặc sự kiện nào.

Thông tin bạn cung cấp thông qua các kênh hỗ trợ của chúng tôi:Dịch vụ cũng bao gồm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, nơi bạn có thể chọn gửi thông tin về sự cố mà bạn đang gặp phải với Dịch vụ.  Cho dù bạn chỉ định mình là người liên hệ kỹ thuật, hãy mở một phiếu hỗ trợ, nói chuyện với một trong những đại diện của chúng tôi trực tiếp hoặc tương tác với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ, bản tóm tắt sự cố bạn đang gặp phải và bất kỳ tài liệu, ảnh chụp màn hình hoặc thông tin nào khác có thể hữu ích trong việc giải quyết sự cố.

Thông tin thanh toán:  Chúng tôi thu thập thông tin thanh toán và lập hóa đơn khi bạn đăng ký một số Dịch vụ phải trả phí.  Ví dụ: chúng tôi yêu cầu bạn chỉ định một đại diện thanh toán, bao gồm tên và liên hệ thông tin khi đăng ký.  Bạn cũng có thể cung cấp thông tin thanh toán, chẳng hạn như chi tiết thẻ thanh toán mà chúng tôi thu thập thông qua các dịch vụ xử lý thanh toán an toàn.

Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm duyệt các trang web của chúng tôi và thực hiện một số hành động nhất định trong Dịch vụ.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ:Chúng tôi theo dõi một số thông tin nhất định về bạn khi bạn truy cập và tương tác với bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Thông tin này bao gồm các tính năng bạn sử dụng; các liên kết bạn nhấp vào; loại, kích thước và tên tệp của tệp đính kèm mà bạn tải lên Dịch vụ; thuật ngữ tìm kiếm thường được sử dụng; và cách bạn tương tác với những người khác trên Dịch vụ.  Chúng tôi cũng thu thập thông tin về các nhóm và những người bạn làm việc cùng cũng như cách bạn làm việc với họ, như người mà bạn cộng tác và liên lạc thường xuyên nhất. Nếu bạn sử dụng phiên bản máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu của Dịch vụ, thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ bị giới hạn ở dữ liệu dòng nhấp chuột về cách bạn tương tác và sử dụng các tính năng trong Dịch vụ, ngoài thông tin liên quan đến nội dung được mô tả trong " Nội dung bạn cung cấp thông qua các sản phẩm của chúng tôi," ở trên.  Quản trị viên máy chủ và trung tâm dữ liệu có thể vô hiệu hóa việc thu thập thông tin này của chúng tôi từ Dịch vụ thông qua cài đặt quản trị viên hoặc ngăn chia sẻ thông tin này với chúng tôi bằng cách chặn truyền ở cấp độ mạng cục bộ. 

Thông tin về thiết bị và kết nối:Chúng tôi thu thập thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Thông tin thiết bị này bao gồm loại kết nối và cài đặt của bạn khi bạn cài đặt, truy cập, cập nhật hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin qua thiết bị của bạn về hệ điều hành, loại trình duyệt, địa chỉ IP, URL của các trang giới thiệu/thoát, số nhận dạng thiết bị và dữ liệu sự cố. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP và/hoặc tùy chọn quốc gia của bạn để ước tính vị trí của bạn nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm Dịch vụ tốt hơn.  Chúng tôi thu thập bao nhiêu thông tin tùy thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.  Máy chủ và trung tâm dữ liệu Quản trị viên dịch vụ có thể vô hiệu hóa việc thu thập thông tin này thông qua cài đặt quản trị viên hoặc ngăn thông tin này được chia sẻ với chúng tôi bằng cách chặn truyền ở cấp mạng cục bộ.   

Cookie và các công nghệ theo dõi khác:Vietdata và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo và phân tích của chúng tôi, sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác (ví dụ: bọ web, số nhận dạng thiết bị và pixel) để cung cấp chức năng và nhận ra bạn trên các Dịch vụ và thiết bị khác nhau. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem của chúng tôiCookie và thông báo theo dõi, bao gồm thông tin về cách kiểm soát hoặc từ chối các cookie và công nghệ theo dõi này.

Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác

Chúng tôi nhận thông tin về bạn từ những người dùng Dịch vụ khác, từ các dịch vụ của bên thứ ba, từ các công ty liên quan, nền tảng truyền thông xã hội, cơ sở dữ liệu công cộng và từ các đối tác kinh doanh và kênh của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với thông tin chúng tôi thu thập thông qua các phương tiện khác được mô tả ở trên. Điều này giúp chúng tôi cập nhật và cải thiện hồ sơ của mình, xác định khách hàng mới, tạo nhiều quảng cáo được cá nhân hóa hơn và đề xuất các dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. 

Những người dùng khác của Dịch vụ:Những người dùng khác của Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp thông tin về bạn khi họ gửi nội dung thông qua Dịch vụ. Chúng tôi cũng nhận được địa chỉ email của bạn từ những người dùng Dịch vụ khác khi họ cung cấp địa chỉ đó để mời bạn tham gia Dịch vụ.  Tương tự, quản trị viên có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn khi họ chỉ định bạn làm người thanh toán hoặc kỹ thuật. liên hệ trên tài khoản của công ty bạn hoặc khi họ chỉ định bạn làm quản trị viên. 

Các dịch vụ khác mà bạn liên kết với tài khoản của mình:Chúng tôi nhận được thông tin về bạn khi bạn hoặc quản trị viên của bạn tích hợp các ứng dụng của bên thứ ba, như Power-UP hoặc liên kết dịch vụ của bên thứ ba với Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn tạo một tài khoản hoặc đăng nhập vào Dịch vụ bằng thông tin đăng nhập Google của mình, thì chúng tôi sẽ nhận được tên và địa chỉ email của bạn như được cho phép bởi cài đặt hồ sơ trên Google của bạn để xác thực bạn. Bạn hoặc quản trị viên của bạn cũng có thể tích hợp Dịch vụ của chúng tôi với các dịch vụ khác mà bạn sử dụng, chẳng hạn như để cho phép bạn truy cập, lưu trữ, chia sẻ và chỉnh sửa nội dung nhất định từ bên thứ ba thông qua Dịch vụ của chúng tôi.  Ví dụ: , bạn có thể cho phép Dịch vụ của chúng tôi truy cập, hiển thị và lưu trữ tệp từ dịch vụ chia sẻ tài liệu của bên thứ ba trong giao diện Dịch vụ. Hoặc bạn có thể ủy quyền cho Dịch vụ của chúng tôi kết nối với dịch vụ lập lịch của bên thứ ba hoặc đồng bộ hóa danh sách liên hệ hoặc sổ địa chỉ để các cuộc họp và kết nối của bạn có sẵn cho bạn thông qua Dịch vụ, để bạn có thể mời người khác cộng tác với mình trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc để tổ chức của bạn có thể giới hạn quyền truy cập đối với một số người dùng nhất định. Quản trị viên của bạn cũng có thể ủy quyền cho Dịch vụ của chúng tôi kết nối với dịch vụ báo cáo của bên thứ ba để tổ chức của bạn có thể xem xét cách Dịch vụ đang được sử dụng. Thông tin chúng tôi nhận được khi bạn liên kết hoặc tích hợp Dịch vụ của chúng tôi với dịch vụ của bên thứ ba tùy thuộc vào cài đặt, quyền và chính sách bảo mật do dịch vụ của bên thứ ba đó kiểm soát. Bạn phải luôn kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và thông báo trong các dịch vụ của bên thứ ba này để hiểu dữ liệu nào có thể được tiết lộ cho chúng tôi hoặc chia sẻ với Dịch vụ của chúng tôi.

Công ty Vietdata: Chúng tôi nhận thông tin về bạn từ các công ty do Vietdata sở hữu hoặc điều hành, theo các điều khoản và chính sách của họ.

Vietdata Partners: Chúng tôi làm việc với mạng lưới đối tác toàn cầu cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai, đào tạo và các dịch vụ khác xung quanh các sản phẩm của chúng tôi.  Một số đối tác này cũng giúp chúng tôi tiếp thị và quảng bá Dịch vụ của mình, tạo khách hàng tiềm năng cho chúng tôi, và bán lại Dịch vụ của chúng tôi.  Chúng tôi nhận thông tin từ các đối tác này, chẳng hạn như thông tin thanh toán, thông tin liên hệ thanh toán và kỹ thuật, tên công ty, Dịch vụ Atlassian nào bạn đã mua hoặc có thể quan tâm, thông tin đánh giá mà bạn đã cung cấp, những sự kiện bạn đã tham dự và bạn đang ở quốc gia nào. 

Đối tác khác:Chúng tôi nhận thông tin về bạn và các hoạt động của bạn trong và ngoài Dịch vụ từ các đối tác bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo và nghiên cứu thị trường, những người cung cấp cho chúng tôi thông tin về sự quan tâm và tương tác của bạn với Dịch vụ và quảng cáo trực tuyến của chúng tôi.

Nhà cung cấp bên thứ ba:Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nhà cung cấp thông tin doanh nghiệp bên thứ ba và các nguồn có sẵn công khai (như nền tảng truyền thông xã hội), bao gồm địa chỉ thư thực, chức danh công việc, địa chỉ email, số điện thoại, dữ liệu ý định (hoặc dữ liệu hành vi người dùng), địa chỉ IP và hồ sơ mạng xã hội, nhằm mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu các sản phẩm mà bạn có thể quan tâm, cung cấp thông tin liên lạc được cá nhân hóa, quảng cáo sự kiện và lập hồ sơ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc một phần vào việc bạn sử dụng Dịch vụ nào, cách bạn sử dụng chúng và bất kỳ tùy chọn nào bạn đã thông báo cho chúng tôi.  Dưới đây là các mục đích cụ thể mà chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn.

Để cung cấp Dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn:Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để cung cấp Dịch vụ cho bạn, bao gồm xử lý các giao dịch với bạn, xác thực bạn khi bạn đăng nhập, cung cấp hỗ trợ khách hàng cũng như vận hành, bảo trì và cải thiện Dịch vụ.  Ví dụ: chúng tôi sử dụng tên và ảnh bạn cung cấp trong tài khoản của mình để nhận dạng bạn với những người dùng Dịch vụ khác. Dịch vụ của chúng tôi cũng bao gồm các tính năng phù hợp giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, nâng cao năng suất và cải thiện khả năng cộng tác hiệu quả của bạn với những người khác bằng cách tự động phân tích các hoạt động trong nhóm của bạn để cung cấp kết quả tìm kiếm, nguồn cấp dữ liệu hoạt động, thông báo, kết nối và đề xuất phù hợp nhất cho bạn và nhóm của bạn.  Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng chức danh công việc và hoạt động đã nêu của bạn để trả về kết quả tìm kiếm mà chúng tôi cho là có liên quan đến chức năng công việc của bạn.  Chúng tôi cũng sử dụng thông tin về bạn để kết nối bạn với các thành viên khác trong nhóm đang tìm kiếm kiến thức chuyên môn về chủ đề của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng tên miền email của bạn để phỏng đoán mối liên kết của bạn với một tổ chức hoặc ngành cụ thể để cá nhân hóa nội dung và trải nghiệm bạn nhận được trên các trang web của chúng tôi. Khi bạn sử dụng nhiều Dịch vụ, chúng tôi kết hợp thông tin về bạn và các hoạt động của bạn để cung cấp trải nghiệm tích hợp, chẳng hạn như cho phép bạn tìm thông tin từ một Dịch vụ trong khi tìm kiếm từ một Dịch vụ khác hoặc để trình bày thông tin sản phẩm có liên quan khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Dựa trên sự tương tác của bạn với các sản phẩm và quảng cáo khác nhau của Vietdata, chúng tôi sẽ cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và điều chỉnh các thông tin liên lạc và ưu đãi của chúng tôi cho bạn. Để từ chối việc cá nhân hóa này, vui lòng liên hệ info@vietdata.vn 

Đối với nghiên cứu và phát triển:  Chúng tôi luôn tìm cách làm cho Dịch vụ của mình thông minh hơn, nhanh hơn, an toàn, tích hợp và hữu ích.  Chúng tôi sử dụng thông tin và kiến thức tập thể (bao gồm cả phản hồi) về cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để khắc phục sự cố, để xác định xu hướng, cách sử dụng, kiểu hoạt động và các lĩnh vực tích hợp cũng như để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cũng như để phát triển các sản phẩm, tính năng và công nghệ mới mang lại lợi ích cho người dùng của chúng tôi và công chúng._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

 

Để liên lạc với bạn về Dịch vụ:Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi thông tin giao dịch qua email và trong Dịch vụ, bao gồm xác nhận việc mua hàng của bạn, nhắc nhở bạn về việc hết hạn đăng ký, trả lời nhận xét, câu hỏi và yêu cầu của bạn, cung cấp hỗ trợ khách hàng và gửi cho bạn thông báo kỹ thuật, bản cập nhật, cảnh báo bảo mật và thông báo quản trị.  Chúng tôi gửi cho bạn thông báo qua email khi bạn hoặc những người khác tương tác với bạn trên Dịch vụ. Những thông tin liên lạc này là một phần của Dịch vụ và trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể chọn không tham gia.  Nếu chọn không tham gia, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn đó trong chính thông tin liên lạc hoặc trong cài đặt tài khoản của mình.   

Để tiếp thị, quảng bá và thúc đẩy sự tham gia với Dịch vụ:Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn và thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ để gửi thông tin quảng cáo mà bạn có thể quan tâm cụ thể, bao gồm qua email và bằng cách hiển thị quảng cáo của Vietdata trên các trang web và ứng dụng của các công ty khác._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Những thông tin liên lạc này có thể được thông báo bằng cách kiểm tra các tương tác (như đếm số lần hiển thị quảng cáo) và nhằm mục đích thúc đẩy mức độ tương tác và tối đa hóa những gì bạn nhận được từ Dịch vụ, bao gồm thông tin về các tính năng mới, yêu cầu khảo sát, bản tin và sự kiện mà chúng tôi cho là có thể mà bạn quan tâm.  Chúng tôi cũng liên lạc với bạn về Dịch vụ mới, ưu đãi sản phẩm, khuyến mãi và cuộc thi.  Bạn có thể kiểm soát việc bạn có nhận được những thông tin liên lạc này như được mô tả hay không bên dưới trong phần "Chọn không tham gia liên lạc."

Hỗ trợ khách hàng:Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà bạn gặp phải, để phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của bạn, để phân tích thông tin về sự cố cũng như để sửa chữa và cải thiện Dịch vụ. Khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy, chúng tôi chia sẻ thông tin với chuyên gia bên thứ ba nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu liên quan đến hỗ trợ.

Vì sự an toàn và bảo mật:Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn và việc sử dụng Dịch vụ của bạn để xác minh tài khoản và hoạt động, để phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các sự cố bảo mật thực tế hoặc tiềm ẩn cũng như để theo dõi và bảo vệ chống lại các hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp khác, bao gồm cả việc vi phạm chính sách Dịch vụ.  

Để bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp và các quyền hợp pháp của chúng tôi: Khi luật pháp yêu cầu hoặc khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình và lợi ích của người khác, chúng tôi sử dụng thông tin về bạn liên quan đến các khiếu nại pháp lý, tuân thủ, quy định và chức năng kiểm toán, và tiết lộ thông tin liên quan đến việc mua lại, sáp nhập hoặc bán một doanh nghiệp.

Với sự đồng ý của bạn:Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy cho mục đích cụ thể không được liệt kê ở trên.  Ví dụ: chúng tôi có thể xuất bản lời chứng thực hoặc câu chuyện nổi bật của khách hàng để quảng bá Dịch vụ, với sự cho phép của bạn .    

Cơ sở pháp lý để xử lý (dành cho người dùng ở EEA): 

Nếu bạn là một cá nhân trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), chúng tôi chỉ thu thập và xử lý thông tin về bạn khi chúng tôi có cơ sở pháp lý để làm như vậy theo luật hiện hành của Liên minh Châu Âu.  Cơ sở pháp lý phụ thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng. Điều này có nghĩa là chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin của bạn khi:

 • Chúng tôi cần nó để cung cấp Dịch vụ cho bạn, bao gồm vận hành Dịch vụ, cung cấp hỗ trợ khách hàng và các tính năng được cá nhân hóa cũng như để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của Dịch vụ;

 • Nó đáp ứng lợi ích hợp pháp (không bị chi phối bởi lợi ích bảo vệ dữ liệu của bạn), chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển, tiếp thị và quảng bá Dịch vụ cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi;

 • Bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy vì một mục đích cụ thể; hoặc

 • Chúng tôi cần xử lý dữ liệu của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

 

Nếu bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin về bạn cho một mục đích cụ thể, thì bạn có quyền thay đổi quyết định của mình bất kỳ lúc nào, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình xử lý nào đã diễn ra.  Khi chúng tôi đang sử dụng thông tin của bạn vì chúng tôi hoặc bên thứ ba (ví dụ: chủ lao động của bạn) có lợi ích hợp pháp để làm như vậy, bạn có quyền phản đối việc sử dụng đó, mặc dù trong một số trường hợp, điều này có thể có nghĩa là không còn sử dụng Dịch vụ nữa._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập


Chúng tôi tạo ra các công cụ cộng tác và chúng tôi muốn chúng hoạt động tốt cho bạn.  Điều này có nghĩa là chia sẻ thông tin thông qua Dịch vụ và với một số bên thứ ba.  Chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn theo những cách được thảo luận bên dưới, bao gồm cả thông tin liên quan đến chuyển nhượng kinh doanh có thể xảy ra. Chúng tôi không kinh doanh việc bán thông tin về bạn cho các nhà quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác.


Chia sẻ với những người dùng Dịch vụ khác 
Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi chia sẻ một số thông tin nhất định về bạn với những người dùng Dịch vụ khác.


Đối với sự hợp tác:Bạn có thể tạo nội dung có thể chứa thông tin về bạn và cấp quyền cho người khác xem, chia sẻ, chỉnh sửa, sao chép và tải xuống nội dung đó dựa trên cài đặt mà bạn hoặc quản trị viên của bạn (nếu có) chọn.  Một số tính năng cộng tác của Dịch vụ hiển thị một số hoặc tất cả thông tin hồ sơ của bạn cho những người dùng Dịch vụ khác khi bạn chia sẻ hoặc tương tác với nội dung cụ thể.

Tài khoản được quản lý và quản trị viên:Nếu bạn đăng ký hoặc truy cập Dịch vụ bằng địa chỉ email có miền thuộc sở hữu của chủ lao động hoặc tổ chức của bạn hoặc liên kết địa chỉ email đó với tài khoản hiện tại của bạn và tổ chức đó muốn thiết lập tài khoản hoặc trang web, một số thông tin nhất định về bạn bao gồm tên của bạn , ảnh hồ sơ, thông tin liên hệ, nội dung và việc sử dụng tài khoản trước đây của bạn có thể truy cập được đối với quản trị viên của tổ chức đó và những người dùng Dịch vụ khác chia sẻ cùng một miền.  Nếu bạn là quản trị viên của một trang web hoặc nhóm người dùng cụ thể trong Dịch vụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với những người dùng Dịch vụ hiện tại hoặc trước đây, nhằm mục đích hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến Dịch vụ.  

Chia sẻ với bên thứ ba
Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, cải thiện, tích hợp, tùy chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi.


Các nhà cung cấp dịch vụ:Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp dịch vụ phát triển trang web và ứng dụng, lưu trữ, bảo trì, sao lưu, lưu trữ, cơ sở hạ tầng ảo, xử lý thanh toán, phân tích và các dịch vụ khác cho chúng tôi, những dịch vụ này có thể yêu cầu họ truy cập hoặc sử dụng thông tin về bạn.  Nếu một nhà cung cấp dịch vụ cần truy cập thông tin về bạn để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, thì họ sẽ làm như vậy dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của chúng tôi, bao gồm các quy trình bảo mật và an ninh thích hợp được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn.


Đối tác Vietdata:Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ tư vấn, bán hàng, hỗ trợ và kỹ thuật để cung cấp và triển khai các giải pháp của khách hàng xung quanh Dịch vụ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này liên quan đến dịch vụ của họ, chẳng hạn như để hỗ trợ thanh toán và thu tiền, để cung cấp hỗ trợ bản địa hóa và để cung cấp các tùy chỉnh.  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba này khi bạn đã đồng ý với việc chia sẻ đó.

Ứng dụng của bên thứ ba:Bạn, quản trị viên của bạn hoặc những người dùng Dịch vụ khác có thể chọn thêm chức năng mới hoặc thay đổi hành vi của Dịch vụ bằng cách cài đặt ứng dụng của bên thứ ba trong Dịch vụ.  Làm như vậy có thể cấp cho các ứng dụng bên thứ ba quyền truy cập vào tài khoản của bạn và thông tin về bạn như tên và địa chỉ email cũng như bất kỳ nội dung nào bạn chọn sử dụng liên quan đến các ứng dụng đó.  Nếu bạn là quản trị viên hoặc người liên hệ kỹ thuật hoặc thanh toán được liệt kê trên tài khoản, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết của bạn với nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba khi cài đặt. Các chính sách và quy trình ứng dụng của bên thứ ba không do chúng tôi kiểm soát và chính sách quyền riêng tư này không đề cập đến cách các ứng dụng của bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba trước khi kết nối hoặc sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của họ để tìm hiểu thêm về các phương pháp xử lý thông tin và quyền riêng tư của họ. Nếu bạn phản đối thông tin về bạn được chia sẻ với các bên thứ ba này, vui lòng gỡ cài đặt ứng dụng.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba:Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết hướng bạn đến các trang web hoặc dịch vụ khác có các thông lệ về quyền riêng tư có thể khác với các thông lệ của chúng tôi. Nếu bạn gửi thông tin cho bất kỳ trang web nào của bên thứ ba đó, thông tin của bạn sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của họ, không phải chính sách này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào bạn truy cập.


Dịch vụ của bên thứ ba:Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng tương tác hoặc chia sẻ thông tin với bên thứ ba thông qua Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng khả năng đăng nhập vào Dịch vụ thông qua dịch vụ của bên thứ ba như Google, truy cập bản đồ được nhúng thông qua Google Maps hoặc tương tác với các mạng truyền thông xã hội thông qua các liên kết trên Dịch vụ. Khi bạn cố ý tương tác với các bên thứ ba này, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin nhất định với các bên thứ ba đó hoặc nhận thông tin với các bên thứ ba đó, phù hợp với cài đặt quyền riêng tư của bạn trên dịch vụ bên thứ ba. Những thông tin như vậy có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin nhận dạng và thông tin nhân khẩu học cũng như thông tin thiết bị và số nhận dạng. Bạn phải luôn kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và thông báo trong các dịch vụ của bên thứ ba này để hiểu cách các bên thứ ba đó có thể sử dụng thông tin của bạn.


Tiện ích của bên thứ ba:Một số dịch vụ của chúng tôi chứa các tiện ích và tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút "tweet" của Twitter hoặc nút "thích" của Facebook. Các tiện ích và tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên Dịch vụ và có thể đặt cookie để cho phép tính năng này hoạt động bình thường. Các tiện ích và tính năng truyền thông xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải luôn kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và thông báo trong các dịch vụ của bên thứ ba này để hiểu cách các bên thứ ba đó có thể sử dụng thông tin của bạn.  


Với sự đồng ý của bạn:Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy.  Ví dụ: chúng tôi thường hiển thị lời chứng thực cá nhân của những khách hàng hài lòng trên các trang web công khai của chúng tôi. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể đăng tên của bạn cùng với lời chứng thực. 


Tuân thủ Yêu cầu Thực thi và Luật áp dụng; Thực thi các quyền của chúng tôi:Trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ là cần thiết một cách hợp lý để (a) tuân thủ mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia, (b) thực thi các thỏa thuận, chính sách và điều khoản dịch vụ của chúng tôi, (c) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, (d) bảo vệ Atlassian, khách hàng của chúng tôi hoặc cộng đồng khỏi các hoạt động gây hại hoặc bất hợp pháp hoặc (e) ứng phó với trường hợp khẩn cấp chúng tôi tin rằng với thiện chí yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin để hỗ trợ ngăn chặn cái chết hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng của bất kỳ người nào. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi phản hồi các yêu cầu của chính phủ


Chia sẻ với các công ty liên kết
Chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được với các công ty liên kết và trong một số trường hợp là với các công ty liên kết tiềm năng.  Các công ty liên kết là các công ty do chúng tôi sở hữu hoặc điều hành.  Các biện pháp bảo vệ của chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin chúng tôi chia sẻ trong những trường hợp này.


Chuyển nhượng kinh doanh:Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập theo chính sách quyền riêng tư này liên quan đến bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác. Bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ nếu giao dịch diễn ra, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin của mình.
 

Cách chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập

Lưu trữ và bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật tiêu chuẩn của ngành để bảo mật thông tin mà chúng tôi lưu trữ.  

Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có hệ thống bảo mật nào là không thể xuyên thủng và do bản chất vốn có của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin, trong khi truyền qua Internet hoặc trong khi được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi hoặc dưới sự chăm sóc của chúng tôi, là hoàn toàn an toàn. an toàn khỏi sự xâm nhập của người khác.

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu của chúng tôi, trách nhiệm đảm bảo lưu trữ và quyền truy cập vào thông tin bạn đưa vào Dịch vụ thuộc về bạn chứ không phải Atlassian. Chúng tôi thực sự khuyên người dùng máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu nên định cấu hình SSL để ngăn chặn việc chặn thông tin được truyền qua mạng và hạn chế quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu cũng như các điểm lưu trữ khác được sử dụng.

Chúng tôi lưu giữ thông tin trong bao lâu

Chúng tôi lưu giữ thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn trong bao lâu tùy thuộc vào loại thông tin, như được mô tả chi tiết hơn bên dưới.  Sau thời gian đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy nhận dạng thông tin của bạn hoặc nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), khi đó chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn một cách an toàn và cách ly thông tin đó khỏi mọi hoạt động sử dụng tiếp theo cho đến khi có thể xóa.  

Thông tin tài khoản:Chúng tôi giữ lại thông tin tài khoản của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động và một khoảng thời gian hợp lý sau đó trong trường hợp bạn quyết định kích hoạt lại Dịch vụ.  Chúng tôi cũng giữ lại một số thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và tiếp tục phát triển và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi lưu giữ thông tin để cải thiện và phát triển Dịch vụ, chúng tôi thực hiện các bước để loại bỏ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin để khám phá những hiểu biết chung về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chứ không phải để phân tích cụ thể các đặc điểm cá nhân về bạn.  

Thông tin bạn chia sẻ trên Dịch vụ:Nếu tài khoản của bạn bị hủy kích hoạt hoặc vô hiệu hóa, một số thông tin và nội dung bạn đã cung cấp sẽ vẫn còn để cho phép các thành viên trong nhóm của bạn hoặc những người dùng khác sử dụng đầy đủ Dịch vụ.  Ví dụ: chúng tôi tiếp tục hiển thị các tin nhắn bạn đã gửi cho những người dùng đã nhận chúng và tiếp tục hiển thị nội dung bạn cung cấp nhưng khi được yêu cầu, các chi tiết có thể nhận dạng bạn sẽ bị xóa. 

Tài khoản được quản lý:Nếu Dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua một tổ chức (ví dụ: chủ lao động của bạn), chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là quản trị viên tài khoản của bạn yêu cầu.  Để biết thêm thông tin, hãy xem "Tài khoản được quản lý và quản trị viên" ở trên.

Thông tin quảng bá sản phẩm:Nếu bạn đã chọn nhận email tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về các tùy chọn tiếp thị của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày cuối cùng bạn bày tỏ sự quan tâm đến Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn mở email từ chúng tôi lần cuối hoặc ngừng sử dụng Atlassian của bạn account.  Chúng tôi lưu giữ thông tin thu được từ cookie và các công nghệ theo dõi khác trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày thông tin đó được tạo.  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

Cách truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có sẵn một số lựa chọn khi nói đến thông tin của mình. Dưới đây là tóm tắt về những lựa chọn đó, cách thực hiện chúng và bất kỳ hạn chế nào.

Lựa chọn của bạn: 

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin của mình, phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn (kể cả cho mục đích tiếp thị), yêu cầu xóa hoặc hạn chế thông tin của bạn hoặc yêu cầu thông tin của bạn ở định dạng điện tử, có cấu trúc._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Dưới đây, chúng tôi mô tả các công cụ và quy trình để thực hiện các yêu cầu này.  Bạn có thể thực hiện một số lựa chọn bằng cách đăng nhập vào Dịch vụ và sử dụng cài đặt có sẵn trong Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn. Khi Quản trị viên quản lý Dịch vụ cho bạn (xem "Thông báo cho Người dùng cuối" bên dưới), trước tiên, bạn có thể cần liên hệ với quản trị viên của mình để hỗ trợ các yêu cầu của mình.  Đối với tất cả các yêu cầu khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như được cung cấp trong phần Liên hệ với chúng tôi bên dưới để yêu cầu hỗ trợ.

Yêu cầu và lựa chọn của bạn có thể bị hạn chế trong một số trường hợp:ví dụ: nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ thông tin về người khác hoặc nếu bạn yêu cầu xóa thông tin mà chúng tôi hoặc quản trị viên của bạn được pháp luật cho phép hoặc có lợi ích hợp pháp bắt buộc phải lưu giữ.  Where you have đã yêu cầu chúng tôi chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba, chẳng hạn như bằng cách cài đặt ứng dụng của bên thứ ba, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó để yêu cầu xóa hoặc hạn chế thông tin của bạn.  Nếu bạn có những lo ngại chưa được giải quyết, bạn có thể có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia nơi bạn sinh sống, nơi bạn làm việc hoặc nơi bạn cảm thấy quyền của mình bị xâm phạm.

Truy cập và cập nhật thông tin của bạn: Dịch vụ của chúng tôi và tài liệu liên quan cung cấp cho bạn khả năng truy cập và cập nhật một số thông tin nhất định về bạn từ bên trong Dịch vụ. Ví dụ: bạn có thể truy cập thông tin hồ sơ từ tài khoản của mình và tìm kiếm nội dung chứa thông tin về bạn bằng cách sử dụng tìm kiếm từ khóa trong Dịch vụ.  Bạn có thể cập nhật thông tin hồ sơ của mình trong cài đặt hồ sơ và sửa đổi nội dung chứa thông tin về bạn bằng cách sử dụng các công cụ chỉnh sửa được liên kết với nội dung đó.

Khóa tài khoản của bạn:  Nếu bạn không muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa, bạn hoặc quản trị viên của bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản Dịch vụ của bạn. Nếu bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của chính mình, cài đặt đó sẽ có sẵn cho bạn trong cài đặt tài khoản của bạn. Nếu không, vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn. Nếu bạn là quản trị viên và không thể hủy kích hoạt tài khoản thông qua cài đặt quản trị viên của mình, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ thích hợp.  Xin lưu ý rằng việc hủy kích hoạt tài khoản sẽ không xóa thông tin của bạn; thông tin của bạn vẫn hiển thị với những người dùng Dịch vụ khác dựa trên sự tham gia trước đây của bạn trong Dịch vụ.  Để biết thêm thông tin về cách xóa thông tin của bạn, hãy xem bên dưới.  _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Xóa thông tin của bạn:Dịch vụ của chúng tôi và tài liệu liên quan cung cấp cho bạn khả năng xóa một số thông tin nhất định về bạn khỏi Dịch vụ. Ví dụ: bạn có thể xóa nội dung chứa thông tin về bạn bằng cách sử dụng các công cụ chỉnh sửa và tìm kiếm từ khóa được liên kết với nội dung đó và bạn có thể xóa một số thông tin tiểu sử nhất định trong cài đặt tiểu sử của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu giữ hồ sơ, để hoàn tất các giao dịch hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.   

Yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn:  Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng truy cập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin của bạn nếu bạn tin rằng chúng tôi không có quyền thích hợp để làm như vậy._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ Ví dụ: nếu bạn cho rằng tài khoản Dịch vụ đã được tạo cho bạn mà không có sự cho phép của bạn hoặc bạn không còn là người dùng đang hoạt động nữa, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn theo quy định trong chính sách này.  Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho một mục đích hạn chế, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để rút lại sự đồng ý đó, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình xử lý nào đã diễn ra vào thời điểm đó. Bạn cũng có thể từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị bằng cách liên hệ với chúng tôi, như được cung cấp bên dưới.  Khi bạn đưa ra những yêu cầu như vậy, chúng tôi có thể cần thời gian để điều tra và hỗ trợ yêu cầu của bạn.  Nếu có sự chậm trễ hoặc tranh chấp về việc liệu chúng tôi có quyền tiếp tục hay không sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi sẽ hạn chế mọi hoạt động sử dụng thông tin của bạn cho đến khi yêu cầu được thực hiện hoặc tranh chấp được giải quyết, miễn là quản trị viên của bạn không phản đối (nếu có).  Nếu bạn phản đối việc thông tin về bạn được chia sẻ với ứng dụng của bên thứ ba, vui lòng tắt ứng dụng hoặc liên hệ với quản trị viên của bạn để làm như vậy.

Chọn không tham gia liên lạc: Bạn có thể từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong mỗi email, cập nhật tùy chọn email của bạn trong menu cài đặt tài khoản Dịch vụ hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như được cung cấp bên dưới để xóa thông tin liên hệ của bạn khỏi danh sách email quảng cáo hoặc đăng ký của chúng tôi database.  Ngay cả sau khi bạn từ chối nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục nhận được tin nhắn giao dịch từ chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể từ chối một số tin nhắn thông báo trong cài đặt tài khoản của mình. Xin lưu ý, bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung chung.

Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo được cá nhân hóa từ các công ty khác là thành viên của Sáng kiến quảng cáo mạng hoặc đăng ký Nguyên tắc tự điều chỉnh của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số cho quảng cáo hành vi trực tuyến.

Tắt Kiểm soát cookie: Các biện pháp kiểm soát cookie dựa trên trình duyệt có liên quan được mô tả trongCookie & Thông báo theo dõi.

Gửi tín hiệu "Không theo dõi": Một số trình duyệt đã kết hợp các tính năng "Không theo dõi" (DNT) có thể gửi tín hiệu đến các trang web bạn truy cập cho biết bạn không muốn bị theo dõi. Do chưa có cách hiểu chung về cách diễn giải tín hiệu DNT nên Dịch vụ của chúng tôi hiện không phản hồi tín hiệu DNT của trình duyệt. Bạn có thể sử dụng nhiều công cụ khác mà chúng tôi cung cấp để kiểm soát việc thu thập và sử dụng dữ liệu, bao gồm khả năng từ chối nhận tiếp thị từ chúng tôi như được mô tả ở trên.

Tính di động của dữ liệu:Tính di động của dữ liệu là khả năng lấy một số thông tin của bạn ở định dạng mà bạn có thể chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ này sang nhà cung cấp dịch vụ khác (ví dụ: khi bạn chuyển số điện thoại di động của mình sang nhà cung cấp dịch vụ khác).  Tùy thuộc vào ngữ cảnh, điều này áp dụng cho một số thông tin của bạn, nhưng không áp dụng cho tất cả thông tin của bạn.  Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tệp điện tử chứa thông tin tài khoản cơ bản của bạn và thông tin bạn tạo trên các không gian dưới sự kiểm soát duy nhất của bạn, chẳng hạn như kho lưu trữ Bitbucket cá nhân của bạn.  

Thông tin bảo mật quan trọng khác

Thông báo cho người dùng cuối

Nhiều sản phẩm của chúng tôi dành cho các tổ chức sử dụng. Khi Dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua một tổ chức (ví dụ: chủ lao động của bạn), tổ chức đó là quản trị viên của Dịch vụ và chịu trách nhiệm về các tài khoản và/hoặc trang web Dịch vụ mà tổ chức đó có quyền kiểm soát. Nếu đúng như vậy, vui lòng gửi câu hỏi về quyền riêng tư dữ liệu của bạn đến quản trị viên của bạn, vì việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân theo chính sách của tổ chức đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc quyền riêng tư của tổ chức của quản trị viên, điều này có thể khác với chính sách này. 

Quản trị viên có thể:

 • yêu cầu bạn đặt lại mật khẩu tài khoản của mình;

 • hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ;

 • truy cập thông tin trong và về tài khoản của bạn;

 • truy cập hoặc giữ lại thông tin được lưu trữ như một phần của tài khoản của bạn;

 • cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng của bên thứ ba hoặc tích hợp khác 

 

Trong một số trường hợp, quản trị viên cũng có thể:

 • hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn;

 • thay đổi địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn;

 • thay đổi thông tin của bạn, bao gồm cả thông tin hồ sơ;

 • hạn chế khả năng chỉnh sửa, hạn chế, sửa đổi hoặc xóa thông tin của bạn

 

Ngay cả khi Dịch vụ hiện không được tổ chức quản lý cho bạn, nếu bạn là thành viên của nhóm Trello do tổ chức quản lý hoặc nếu bạn sử dụng địa chỉ email do tổ chức cung cấp (chẳng hạn như địa chỉ email cơ quan của bạn) để truy cập Dịch vụ, thì chủ sở hữu miền được liên kết với địa chỉ email của bạn (ví dụ: chủ lao động của bạn) có thể khẳng định quyền kiểm soát quản trị đối với tài khoản của bạn và việc sử dụng Dịch vụ sau này.  Bạn sẽ được thông báo nếu điều này xảy ra. 

Nếu bạn không muốn quản trị viên có thể khẳng định quyền kiểm soát tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bạn nên hủy kích hoạt tư cách thành viên của mình với nhóm có liên quan hoặc sử dụng địa chỉ email cá nhân của bạn để đăng ký hoặc truy cập Dịch vụ._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Nếu quản trị viên chưa khẳng định quyền kiểm soát tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ, bạn có thể cập nhật địa chỉ email được liên kết với tài khoản của mình thông qua cài đặt tài khoản trong hồ sơ của bạn.  Sau khi quản trị viên khẳng định quyền kiểm soát tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ không thể thay đổi địa chỉ email được liên kết với tài khoản của mình mà không có sự chấp thuận của quản trị viên.

Vui lòng liên hệ với tổ chức của bạn hoặc tham khảo chính sách tổ chức của quản trị viên để biết thêm thông tin.

Yêu cầu của California

Thực hiện các quyền của bạn:Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể có một số quyền bổ sung theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng California (“CCPA”). Chính sách này giải thích các công cụ mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn để thực hiện quyền dữ liệu của bạn theo CCPA, chẳng hạn như quyền xóa và quyền yêu cầu quyền truy cập vào các danh mục thông tin mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện các quyền của mình, vui lòng truy cập phần “Cách truy cập và kiểm soát thông tin của bạn” trong chính sách này. Chúng tôi khuyến khích bạn quản lý thông tin của mình và sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư mà chúng tôi đã đưa vào Dịch vụ của mình. Bạn sẽ không bị phân biệt đối xử khi thực hiện bất kỳ quyền riêng tư nào của mình theo CCPA. Để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập hoặc xóa trái phép, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác minh. Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc xóa thông tin của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn:Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những người khác như được mô tả trong phần “Cách chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập” của chính sách này. Chúng tôi cũng hiển thị các quảng cáo mà chúng tôi cho là có liên quan. Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin về cách bạn có thể quản lý quảng cáo của mình và các tùy chọn không theo dõi trong chính sách này.

Xử lý thông tin của bạn:Chính sách này mô tả các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập, nguồn thông tin đó cũng như các chính sách xóa và lưu giữ của chúng tôi. Chúng tôi cũng bao gồm thông tin về cách chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn, bao gồm cho "mục đích kinh doanh" theo CCPA  - chẳng hạn như để bảo vệ khỏi các hoạt động bất hợp pháp và để phát triển sản phẩm mới, tính năng, công nghệ.  Nếu bạn có thắc mắc về các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập về bạn, hãy nhớ truy cập phần của chính sách này có tên là,“Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn.” Để biết thêm chi tiết về các hoạt động xử lý của chúng tôi, vui lòng nhớ truy cập phần có tên,“Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập.”

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn thực hiện các quyền của mình theo CCPA, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@vietdata.vn  

Chính sách của chúng tôi đối với trẻ em

Dịch vụ không hướng đến các cá nhân dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng trẻ em dưới 18 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó. Nếu bạn biết rằng một đứa trẻ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ thích hợp.

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ đăng mọi thay đổi về chính sách quyền riêng tư trên trang này và nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn bằng cách thêm thông báo trên trang chủ Dịch vụ, màn hình đăng nhập hoặc bằng cách gửi thông báo qua email cho bạn. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ các phiên bản trước của Chính sách quyền riêng tư này trong kho lưu trữ để bạn xem xét.  Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ để được thông báo về các hoạt động thông tin của chúng tôi và cách bạn có thể giúp bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách quyền riêng tư này, bạn cần ngừng sử dụng Dịch vụ và hủy kích hoạt (các) tài khoản của mình, như đã nêu ở trên.

Liên hệ chúng tôi

Thông tin của bạn được kiểm soát bởi Vietdata.  Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về cách thông tin của bạn được xử lý, vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến Vietdata, đơn vị được chúng tôi chỉ định chịu trách nhiệm hỗ trợ các câu hỏi đó.

CTCP dữ liệu kinh tế Việt Nam
Tòa nhà #Vietdata, 232 – 234 Ung Văn Khiêm

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@vietdata.vn

Hotline: +84 8888 337 36

bottom of page