top of page

Cookie & Thông báo theo dõi

Bắt đầu có hiệu lực: ngày 14 tháng 9 năm 2022

Vietdata và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo và phân tích của chúng tôi, sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập thông tin, chẳng hạn như cookie và bọ web.

Chúng tôi sử dụng những loại công nghệ nào?

Chúng tôi sử dụng cookie, bọ web và các công nghệ khác để cải thiện và tùy chỉnh các sản phẩm và trang web của chúng tôi ("Dịch vụ") cũng như trải nghiệm của bạn; để cho phép bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ mà không cần nhập lại tên người dùng hoặc mật khẩu của mình; để hiểu việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và lợi ích của khách hàng; để xác định xem một email đã được mở và hành động hay chưa, đồng thời giới thiệu cho bạn quảng cáo có liên quan đến sở thích của bạn.

Làm thế nào để chúng ta sử dụng chúng?

Trường hợp thực sự cần thiết.  Các cookie này và các công nghệ khác rất cần thiết để cho phép Dịch vụ cung cấp tính năng mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như ghi nhớ bạn đã đăng nhập.

Đối với chức năng. Các cookie này và các công nghệ tương tự ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện, chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc tham số tìm kiếm. Chúng tôi sử dụng các cookie này để cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn với các lựa chọn của bạn và giúp việc sử dụng Dịch vụ của bạn phù hợp hơn.

Đối với hiệu suất và phân tích. Các cookie này và các công nghệ tương tự thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với Dịch vụ và cho phép chúng tôi cải thiện cách Dịch vụ hoạt động. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập đến và duyệt qua  của chúng tôicửa hàng and để xác định các lĩnh vực cần cải thiện như điều hướng, trải nghiệm người dùng và chiến dịch tiếp thị.

 

Cookie nhắm mục tiêu hoặc Cookie quảng cáo. Những cookie này thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn để làm cho quảng cáo phù hợp với bạn và sở thích của bạn. Họ nhớ các trang web bạn đã truy cập và thông tin đó được chia sẻ với các bên khác như nhà cung cấp dịch vụ công nghệ quảng cáo và nhà quảng cáo.

cookie truyền thông xã hội. Những cookie này được sử dụng khi bạn chia sẻ thông tin bằng nút chia sẻ mạng xã hội hoặc nút “thích” trên trang web của chúng tôi hoặc bạn liên kết tài khoản của mình hoặc tương tác với nội dung của chúng tôi trên hoặc thông qua trang mạng xã hội. Mạng xã hội sẽ ghi lại rằng bạn đã làm điều này. Thông tin này có thể được liên kết với các hoạt động nhắm mục tiêu/quảng cáo.

Làm thế nào bạn có thể từ chối?

Để từ chối sử dụng cookie của chúng tôi, bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình, bằng cách thay đổi các tùy chọn của trình duyệt, ngừng chấp nhận cookie hoặc nhắc bạn trước khi chấp nhận cookie từ các trang web bạn truy cập. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng tất cả các khía cạnh của Dịch vụ của chúng tôi. Vietdata và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi cũng thu thập thông tin bằng cách sử dụng bọ web (còn được gọi là "pixel theo dõi").

Nhiều trình duyệt bao gồm các công cụ quản lý của riêng chúng để xóa các đối tượng lưu trữ cục bộ HTML5. Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo được cá nhân hóa như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư trong phần "Lựa chọn của bạn".

Bạn sẽ không thể từ chối bất kỳ cookie hoặc công nghệ nào khác “thực sự cần thiết” cho Dịch vụ.

Nội dung cập nhật cho Thông báo này 

Thông báo theo dõi và cookie này có thể được cập nhật theo thời gian.  Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày "bắt đầu có hiệu lực" ở đầu thông báo này. 

bottom of page