top of page

Tư vấn

Bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam và mở rộng cơ sở khách hàng

Tư vấn doanh nghiệp, xúc tiến kinh doanh

Kết nối doanh nghiệp

Tìm đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhà phân phối có trụ sở tại Việt Nam

Sàng lọc các đối tác mục tiêu (tức là vị trí, lĩnh vực, sản phẩm, tài chính)

Thiết lập các cuộc họp với người chủ chốt (cả cuộc họp trực tuyến và tại chỗ)

Thăm quan nhà máy

Hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật

Tư vấn về giao dịch, văn hóa kinh doanh và các quy định

Đầu tư vào Việt Nam

Dịch vụ tư vấn xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam

Xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

Xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

Thành lập công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam

Đầu tư vào một công ty địa phương hoặc tham gia một liên doanh

business matching
Liên hệ
văn phòng ảo

Văn phòng đại diện

Duy trì sự hiện diện của công ty bạn tại thị trường Việt Nam với chi phí tối thiểu

Không tính phí thuê văn phòng

Giữ liên lạc với các đối tác

Không có nhân viên lương cố định

Theo dõi các kế hoạch đang thực hiện

Không có nghĩa vụ bảo hiểm xã hội

Có sẵn để liên hệ công việc

Giải pháp

Xây dựng cơ sở dữ liệu B2B của bạn 

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ hoàn chỉnh để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng B2B của bạn với nhiều tùy chọn khác nhau cho dữ liệu thô như data API, gói Xây dựng - Chuyển giao (BT)
bottom of page