top of page

[Infographic] Các doanh nghiệp thép thuộc VSA đang kinh doanh ra sao?

Thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đều gia tăng sản lượng thép thành phẩm (thép xây dựng và thép cuộn cán nóng). Giá thép có xu hướng giảm, tuy nhiên, tiêu thụ lại được kỳ vọng tăng do tín hiệu phục hồi bất động sản và thúc đẩy đầu tư công.Comments


bottom of page