top of page

Item List

Company name

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHAN GIA

English name

PHAN GIA CONSTRUCTION TRADING SERVICE COMPANY LIMITED

Tax code

2001342296

Sector

F42990 - Construction of other civil engineering works

Company name

HỢP TÁC XÃ LÀNG NGHỀ MŨI CÀ MAU

English name

COOPERATIVE COOPERATIVE MUI CA MAU VILLAGE

Tax code

2001342948

Sector

G46322 - Aquatic wholesale

Company name

HTX SÒ HUYẾT GIỐNG ĐẤT MŨI

English name

DAT MUI BLOOD COCKLE BREED COOPERATIVE

Tax code

96046

Sector

G4632 - Sale food

Company name

HỢP TÁC XÃ TÀI LỢI

English name

TAI LOI COOPERATIVE

Tax code

2001294525

Sector

F4212 - Construction of road works

Company name

CÔNG TY TNHH MTV CHÍ TOÀN NGỌC HIỂN

English name

CHI TOAN NGOC HIEN COMPANY LIMITED

Tax code

2001307767

Sector

A03224 - Production of domestic aquatic breeds

Company name

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BIỂN HAI BÌNH

English name

HAI BINH AQUACULTURE COMPANY LIMITED

Tax code

2001313023

Sector

A03110 - Exploiting sea aquatic products

Company name

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, XÂY DỰNG TÁM CÔNG

English name

TAM CONG TRADING, SERVICE AND CONSTRUCTION ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Tax code

2001322395

Sector

G47524 - Retail cement, bricks, tiles, stone, sand and gravel, iron and steel and other construction materials in specialized stores

Company name

CÔNG TY TNHH ÚT ĐÔ

English name

UT DO COMPANY LIMITED

Tax code

2001324762

Sector

E38110 - Non -toxic waste collection

Company name

CÔNG TY TNHH MTV MINH VY CÀ MAU

English name

MINH VY CA MAU COMPANY LIMITED

Tax code

2001326008

Sector

C14100 - Sewing outfits (except for costumes from fur)

Company name

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, XÂY DỰNG, TRANG TRÍ NỘI THẤT NGỌC GIÀU

English name

TRADING, SERVICE, CONSTRUCTION, INTERIOR CO., LTD.

Tax code

2001328654

Sector

G47592 - Retail beds, cabinets, tables, chairs and furniture similarly in specialized stores

Company name

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ÚT MAI

English name

NGUYEN UT MAI COMPANY LIMITED

Tax code

2001334369

Sector

A03224 - Production of domestic aquatic breeds

Company name

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHAN VĂN TUẤN

English name

PHAN VAN TUAN TRADING COMPANY LIMITED

Tax code

2001334383

Sector

A03224 - Production of domestic aquatic breeds

Company name

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THỊ KIỆM

English name

COMPANY LIMITED NGUYEN THI KIEM

Tax code

2001334390

Sector

A03224 - Production of domestic aquatic breeds

Company name

CÔNG TY TNHH NGUYỄN MINH SỰ

English name

COMPANY LIMITED NGUYEN MINH SU

Tax code

2001334400

Sector

A0322 - Inland aquatic farming

Company name

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ MÁY CÁN TÔN CHÍ TOÀN

English name

CONCENTRATION OF CONCLUSION OF TON CHI TOAN FACTORY

Tax code

2001337190

Sector

G47524 - Retail cement, bricks, tiles, stone, sand and gravel, iron and steel and other construction materials in specialized stores

Company name

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG ANH CÀ MAU

English name

HOANG ANH CA MAU CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Tax code

2001341260

Sector

F4101 - Building houses to live

Company name

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG HUỲNH THƯ

English name

HUYNH THU CONSTRUCTION CONSULTING COMPANY LIMITED

Tax code

2001342874

Sector

F42120 - Construction of road works

Company name

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH NGỌC HIỂN

English name

HOANG MINH NGOC HIEN COMPANY LIMITED

Tax code

2001343010

Sector

F43120 - Prepare surface

Company name

CÔNG TY TNHH MTV THẢO DUYÊN LIÊN PHÁT

English name

THAO DUYEN LIEN PHAT COMPANY LIMITED

Tax code

2001345226

Sector

F43 - Specialized construction activities

Company name

CÔNG TY TNHH SỰ PHÁT

English name

SU PHAT COMPANY LIMITED

Tax code

2001348259

Sector

A03 - Exploitation and aquaculture

Company name

DOANH NGHIỆP TN CHÍ TÂM

English name

CHI TAM PRIVATE ENTERPRISE

Tax code

2000420657

Sector

G47300 - Retail engine fuel in specialized stores

Company name

CÔNG TY TNHH THÀNH HƯNG

English name

THANH HUNG COMPANY LIMITED

Tax code

2000452899

Sector

G46631 - Wholesale of bamboo, cork, wood and processed wood

Company name

DOANH NGHIỆP TN TRẦN HOÀNG PHƯƠNG

English name

TRAN HOANG PHUONG TN ENTERPRISE

Tax code

2000487108

Sector

F4390 - Other specialized construction activities

Company name

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN AGRITECH

English name

AGRITECH AGRICULTURAL AND FISHERIES TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tax code

2001224824

Sector

A03224 - Production of domestic aquatic breeds

Company name

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH LIÊM

English name

THANH LIEM CONSTRUCTION SUPERVISION CONSULTING COMPANY LIMITED

Tax code

2001249145

Sector

F41010 - Building houses to live

Company name

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MUA BÁN LÂM SẢN PHƯƠNG AN

English name

PHUONG AN FOREST SALES AND FOREST TRADING COMPANY LIMITED

Tax code

2001269991

Sector

G46631 - Wholesale of bamboo, cork, wood and processed wood

Company name

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH ĐỀ

English name

THANH DE PRIVATE ENTERPRISE

Tax code

2001279460

Sector

G46631 - Wholesale of bamboo, cork, wood and processed wood

Company name

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C3T

English name

C3T INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tax code

2001279654

Sector

A03224 - Production of domestic aquatic breeds

Company name

DOANH NGHIỆP TN HIẾU NGHĨA NGỌC HIỂN

English name

HIEU NGHIA NGOC HIEN PRIVATE ENTERPRISE

Tax code

2001291394

Sector

G46322 - Aquatic wholesale

Company name

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN TRUNG NHÂN

English name

TRUNG NHAN SEAFOOD PRIVATE ENTERPRISE

Tax code

2001313048

Sector

G46322 - Aquatic wholesale

bottom of page