top of page
(Việt Nam) Doanh số bán lẻ theo tỉnh thành

TÓM TẮT

 

Năm 2021, đại dịch Covid-19 liên tục tác động tiêu cực đến thương mại vàhoạt động dịch vụ, đặc biệt sự thích nghi, món ăn và du lịch dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 ước tính đạt 4.657,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3,9% so với năm 2020. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.830,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 82,3% tổng mức và tăng nhẹ 0,4% so với năm trước; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 379,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,1% và giảm 20,9%; dịch vụ, du lịch đạt 447,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,6% và giảm 19,1%.

 

Tại thời điểm 31/12/2021, cả nước có 8.549 chợ, giảm 32 chợ; 1.167 siêu thị, tăng 33 siêu thị và 254 trung tâm thương mại, tăng 4 trung tâm so với năm 2020.

(Việt Nam) Doanh số bán lẻ theo tỉnh thành

SKU: Data012A
109,00$Giá
 • Data của 63 tỉnh thành Việt Nam:

  • Tổng mức bán lẻ từng tỉnh
  • Tốc độ tăng trưởng Hàng hóa, Dịch vụ của từng địa phương
  • Doanh số bán lẻ hàng hóa của từng tỉnh thành
  • Tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ hàng hóa của từng địa phương

  2. Khung thời gian: 2010 - 2021

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo FILE MẪU

   

bottom of page