top of page
(Việt Nam) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của 63 tỉnh thành Việt Nam:

 

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Xếp hạng PCI (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Điểm PCI (nhận xét) (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Chi phí gia nhập thị trường (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Tiếp cận đất đai (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Minh bạch (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Chi phí thời gian (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Chi phí không chính thức (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Chủ động (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Định kiến DNNN (20012-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Hỗ trợ khu vực tư nhân (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Chính sách lao động (2007-2021)

+ [63 tỉnh thành Việt Nam] Thiết chế pháp lý (2007-2021)

(Việt Nam) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

SKU: Data010A
169,00$Giá
  • 1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của 63 tỉnh thành Việt Nam

    2. Thời gian: 2007 - 2021

    3. Định dạng file: Excel

    4. Vui lòng tham khảo FILE MẪU

     

bottom of page