top of page
Dân số các tỉnh thành Việt Nam

TÓM TẮT

 

Dân số Việt Nam năm 2021 ước tính là 98,5 triệu người, tăng 923,5 nghìn người, tương ứng tăng 0,95% so với năm 2020. Trong đó dân số thành thị là 36,6 triệu người, chiếm 37,1%; dân số nông thôn là 61,9 triệu người, chiếm 62,9%; dân số nam và nữ lần lượt là 49,1 triệu người và 49,4 triệu người, với tỷ lệ tương ứng là 49,8% và 50,2%. Tỷ số giới tính của dân số năm 2021 là 99,4 nam trên 100 nữ.

 

Tổng tỷ suất sinh năm 2021 đạt 2,11 con/phụ nữ. Tỷ số giới tính khi sinh là 112,0 trẻ trai trên 100 trẻ gái; tỷ suất sinh thô là 15,7‰; tỷ suất chết thô là 6,4‰. Tỷ suất chết của trẻ sơ sinh (trẻ chết trên 1.000 trẻ đẻ sống) là 13,6‰. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi (dưới 5 trẻ chết/1.000 trẻ đẻ sống) là 20,5‰. Tuổi thọ bình quân của cả nước năm 2021 là 73,6 tuổi, trong đó tuổi thọ bình quân của nam là 71,1 tuổi và của nữ là 76,4 tuổi.

Dân số các tỉnh thành Việt Nam

SKU: Data001A
109,00$Giá
 • Dữ liệu của 63 tỉnh thành tại Việt Nam:

  • Tổng dân số
  • Dân số nam
  • Dân số nữ
  • Dân số thành thị
  • Dân số nông thôn

  2. Thời gian: 1995 - 2021

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo FILE MẪU

bottom of page