top of page
GDP Việt Nam theo tỉnh

TÓM TẮT

 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2021 sơ bộ tăng 2,56%, là mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất trong giai đoạn 2011-20211. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, nhất là trong Quý III/2021 khi nhiều địa phương vùng kinh tế trọng điểm áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch. Kết quả GDP tăng trưởng khả quan là thành công lớn của Việt Nam trong việc kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 15,7% vào tốc độ tăng tổng giá trị gia tăng; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,58%, đóng góp 55,6%; khu vực dịch vụ tăng 1,57%, đóng góp 28,7%.

 

 

 

Năm 2021, quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành sơ bộ đạt 8.479,7 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt 86,1 triệu đồng, tương đương 3.717 USD, tăng 165 USD so với năm 2020. Về cơ cấu kinh tế năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và lâm nghiệp, khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ và thuế trừ trợ cấp sản phẩm lần lượt chiếm 12,56%; 37,48%; 41,21% và 8,75% (năm 2020 các con số tương ứng là 12,66%; 36,74%; 41,83%; 8,77%).

 

 

 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công nghiệp chế tạo vẫn là động lực của tăng trưởng kinh tế năm 2021 với mức đóng góp 1,51 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số hoạt động dịch vụ chợ có mức tăng thấp hoặc giảm mạnh so với năm trước. Đóng góp của hoạt động dịch vụ chợ này vào tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm năm 2021 như sau: ngành bán buôn và bán lẻ tăng 0,5% so với năm trước, đóng góp 0,05 điểm phần trăm; vận tải và kho bãi giảm 3,11%, góp phần làm giảm 0,19 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 20,21%, góp phần làm giảm 0,5 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Riêng khu vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,5%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm.

 

Xét về tổng chi GDP năm 2021, chi cuối cùng tăng 2,33% so với năm 2020; tổng vốn hình thành tăng 3,96%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 13,85%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 15,83%. Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã tập trung nguồn lực để kiểm soát dịch nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh; chi cuối cùng của Chính phủ ghi nhận sơ bộ tăng 4,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thu nhập cá nhân giảm mạnh, chi tiêu cuối cùng của hộ gia đình chỉ tăng sơ bộ 1,95%, cao hơn mức tăng 0,38% của năm 2020 nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng của giai đoạn 2011 - 2019.

GDP Việt Nam theo tỉnh

SKU: Data003A
109,00$Giá
 • Data của 63 tỉnh thành ở Việt Nam:

  • GRDP theo giá hiện hành
  • GRDP theo giá cố định 2010
  • Tốc độ tăng trưởng GRDP

  2. Thời gian: 2010 - 2021

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo TỆP MẪU

   

bottom of page