top of page
[VI] BÁO CÁO VĨ MÔ_ĐIỂM TIN NGÀNH 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

TÓM TẮT

 

Kinh tế 2023 khởi đầu với nhiều khó khăn chuyển tiếp từ năm trước. Mặt bằng lãi suất tăng nhanh trong 2 tháng cuối năm 2022 và lập đỉnh vào đầu tháng 2/2023. Thị trường trái phiếu “bế tắc”. Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, điện năng lượng tái tạo gặp khó khăn về dòng tiền. Các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thiếu đơn hàng, cắt giảm công suất/lao động.

 

Nhưng tình hình kinh tế đã dần cải thiện với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ. Cụ thể: Lãi suất đã hạ nhiệt theo đúng định hướng của Chính Phủ.  Thị trường TPDN và vấn đề của các DN BĐS dần được gỡ khó. Cán cân thương mại lập kỷ lục 28 tỷ USD,... 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được vừa nêu, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều điểm hạn chế và khó khăn: Khu vực sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng đều cải thiện dần qua từng quý, nhưng mức độ phục hồi vẫn chậm và có dấu hiệu chững lại trong Q4. Doanh số xuất khẩu bình quân tháng vẫn chưa trở lại bằng nửa đầu 2022. Thặng dư thương mại với US, EU bị thu hẹp. Kết quả giải ngân đầu tư công vẫn thấp hơn kế hoạch,...

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ TRỌNG YẾU 2023

 

C. ĐIỂM LẠI CÁC SỰ KIỆN QUỐC TẾ NỔI BẬT 2023 

 

D. CÁC SỰ KIỆN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT 2023 

 

E. CÁC CHỈ SỐ NỔI BẬT CỦA KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

 

F. KINH TẾ VĨ MÔ

 • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
 • Điểm qua quy mô & tăng trưởng GDP một số ngành 
 • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) & Diễn biến giá một số mặt hàng thiết yếu
 • Tình hình sản xuất trong nước 
 • Quy mô tiêu dùng trong nước
 • Tình hình xuất nhập khẩu
 • Đầu tư (Đầu tư của khu vực nhà nước, tư nhân, & FDI) 
 • Tình hình đăng ký kinh doanh

 

G. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 • Hệ thống tín dụng
 • Trái phiếu Chính phủ
 • Trái phiếu Doanh nghiệp
 • Thị trường cổ phiếu

 

H. KINH TẾ NGÀNH

 

I. DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA

 • Các cặp tỷ giá
 • Giá dầu thô & Một số loại hàng hóa
 • Giá cước vận tải quốc tế

[VI] BÁO CÁO VĨ MÔ_ĐIỂM TIN NGÀNH 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

199,00$Giá
 • Số trang:                    74 trang

  Format:                      PDF

  Ngày phát hành:      20/01/2024

bottom of page