top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY & DA GIÀY - SỐ THÁNG 08/2023

TÓM TẮT

 

Lũy kế 7T/2023, giá trị xuất khẩu toàn ngành dệt may và da giày tiếp tục tăng trưởng âm, đạt 36.8 tỷ USD, cán cân thương mại toàn ngành vẫn dương (thặng dư) nhưng giảm 13.7% so với cùng kỳ.

 

Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu có cải thiện dần qua từng tháng từ đầu năm đến nay, và giá trị xuất khẩu toàn ngành trong tháng 7/2023 cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 (và bằng bình quân của giai đoạn tháng 03- tháng 05/2022 trước khi thị trường chuyển biến xấu).

 

Nhìn chung, xuất khẩu toàn ngành có sự cải thiện tích cực trong 3 tháng gần đây. Đồng thời, căn cứ vào tình hình nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào của ngành (như bông, vải) chuẩn bị cho các việc làm hàng xuất khẩu cho những tháng sắp tới có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu khó có thể phục hồi về bằng mức cao của giai đoạn nửa đầu năm 2022 ngay.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH

 • Tình hình sản xuất & tiêu thụ
 • Cán cân thương mại toàn ngành Dệt may & Da giày
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu theo từng nhóm hàng
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu theo từng nhóm hàng
 • Tình hình nhập khẩu Bông
 • Tình hình nhập khẩu Vải
 • Tình hình nhập khẩu Nguyên Phụ liệu (NPL)

 

C. CHI TIẾT XUẤT KHẨU TỪNG NHÓM HÀNG

 • Hàng may mặc & Vải
 • Nhóm Giày dép
 • Nhóm Xơ, sợi, dệt
 • Nhóm Túi xách, vali, ô, mũ, nón

[VI] BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY & DA GIÀY - SỐ THÁNG 08/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   38 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/08/2023

bottom of page