top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY & DA GIÀY - SỐ THÁNG 04/2024

TÓM TẮT

 

Trong Q1-2024, ngành Dệt may & Da giày ghi nhận nhiều diễn biến khả quan. Đơn hàng tăng nhanh. Xuất khẩu toàn ngành tăng so với cùng kỳ và tăng ở hầu hết các nhóm hàng. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 9.24 tỷ USD.

 

Trong đó, các DN FDI chiếm ~65% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành trong Q1. Điểm sáng là các DN trong nước hồi phục mạnh hơn (tăng 15.4% so với cùng kỳ).

 

Sự hồi phục diễn ra ở tất cả các thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt xuất khẩu toàn ngành sang US và Trung Quốc tăng tích cực nhất. 


Triển vọng: Tình hình Q2 khả quan, do hầu hết các DN đã có đơn hàng đến hết Q2, thậm chí hết Q3/hoặc cá biệt một vài DN đã có đơn hàng đến cuối năm. Tuy nhiên, giá sản phẩm/và gia công vẫn đang ở mức thấp.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH 

 • Tình hình sản xuất

 • Giá trị xuất khẩu & Cán cân thương mại toàn ngành

 • Cơ cấu các nhóm hàng xuất khẩu

 • Tình hình các thị trường xuất khẩu

 • Tình hình nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu


C. CHI TIẾT XUẤT KHẨU TỪNG NHÓM HÀNG

 • Hàng may mặc & Vải

 • Nhóm Giày dép

 • Nhóm Xơ, sợi, dệt

 • Nhóm Túi xách, vali, ô, mũ, nón


D. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU MỘT SỐ LOẠI NGUYÊN LIỆU

[VI] BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY & DA GIÀY - SỐ THÁNG 04/2024

39,00$Giá
 • Số trang:                   46 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2024

bottom of page