top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY & DA GIÀY 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

TÓM TẮT

 

Thế giới: Sức cầu hàng dệt may & da giày của thị trường thế giới giảm, đã kéo giảm đơn giá sản phẩm & gia công, và gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Các đối thủ trực tiếp với Dệt may & Da giày Việt Nam là Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia.

 

Việt Nam: Nối tiếp những khó khăn từ Q3/2022, năm 2023 là năm đầu tiên tổng kim ngạch xuất ngành Dệt may Việt Nam giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Đơn hàng thưa thớt, cắt giảm công suất nhà máy và lao động là tình trạng diễn ra phổ biến trong năm 2023. Giá đặt hàng sản xuất có giảm mạnh, bình quân giảm trên 30%, cá biệt giá các mặt hàng số lượng lớn giảm tới 50%. 

 

Cụ thể, tổng xuất khẩu toàn ngành Dệt may & Da giày đạt 64.32 tỷ USD, giảm 12.4% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm dệt may giảm 11.3%, nhóm da giày/túi xách giảm 14.2% so với cùng kỳ. Nhóm xơ sợi đạt kết quả tích cực nhất so với các mặt hàng khác (tăng về sản lượng xuất khẩu).

 

TRIỂN VỌNG: Tổng cầu hàng dệt may thế giới 2024 được dự báo sẽ cải thiện hơn 2023, nhưng vẫn thấp hơn 5-7% so với 2022. Trên cơ sở đó, VITAS đặt mục tiêu xuất khẩu ngành Dệt may (trừ giày dép & túi xách) 2024 đạt 44 tỷ USD, tăng 9.2% so với 2023.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA EU LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ BỀN VỮNG  

 

C. CHI TIẾT MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ BỀN VỮNG

 

D. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP 

 

E. TỔNG QUAN NGÀNH

 • Số lượng DN & lao động trong toàn ngành Dệt + May mặc + Da giày
 • Bản đồ phân bố doanh nghiệp từng ngành (theo tỉnh thành)
 • Quy mô và cơ cấu doanh thu toàn ngành (xuất khẩu / nội địa)
 • Tình hình sản xuất, tiêu thụ, tồn kho toàn ngành
 • Giá trị xuất khẩu & Cán cân thương mại toàn ngành
 • Giá trị xuất khẩu của khu vực FDI
 • Cơ cấu các nhóm hàng xuất khẩu
 • Tình hình các thị trường xuất khẩu
 • Tình hình nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu

 

F. CHI TIẾT XUẤT KHẨU TỪNG NHÓM HÀNG

 • Hàng may mặc & Vải
 • Nhóm Giày dép
 • Nhóm Xơ, sợi, dệt
 • Nhóm Túi xách, vali, ô, mũ, nón

 

G. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU MỘT SỐ LOẠI NGUYÊN LIỆU

[VI] BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY & DA GIÀY 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

199,00$Giá
 • Số trang:                   46 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/01/2024

bottom of page