top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 09/2023

TÓM TẮT

 

Tiêu điểm chính của ngành thủy sản trong tháng 8 là: Tình hình xuất khẩu toàn ngành có cải thiện rõ nét. Nguồn cung một số loại thủy sản (đặc biệt là cá tra) bất ngờ tăng mạnh trở lại sau khi giảm mạnh trong tháng trước. Giá tôm và cá tra xuất khẩu tiếp tục ở mức thấp (mặc dù giá tôm tăng nhẹ trong tháng 8).

 

Cụ thể, giá trị xuất khẩu toàn ngành thủy sản bất ngờ tăng khá trong tháng 8 và là tháng có giá trị xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm (mặc dù vẫn thấp hơn cùng kỳ). Lực đỡ cho xuất khẩu trong tháng chủ yếu là nhờ vào nhu cầu ở nhiều thị trường được cải thiện. Tích cực nhất là xuất khẩu sang US, Hàn Quốc, Australia và khu vực ASEAN.

 

Xuất khẩu thủy sản tiếp tục được kỳ vọng tăng dần lên từ nay đến cuối năm, do tính chất mùa vụ (mùa tiêu dùng lễ tết/cuối năm). Theo các DN trong ngành, lượng đơn đặt hàng từ các thị trường lớn đang quay trở lại. Đặc biệt, thị trường lớn US được kỳ vọng có chuyển biến mạnh trong những tháng tới.

 

Tuy nhiên, cũng nhiều DN chế biến xuất khẩu lo lắng thiếu nguyên liệu để làm hàng, do thời gian qua nhiều hộ nuôi treo ao, sản lượng thu hoạch trong những 2-3 tháng tới có thể hạn chế.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 8T/2023

     Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 8T/2019 – 8T/2023

     Diễn biến giá cá/tôm nguyên liệu trong nước 8T/2023

     Nguồn cung thủy sản nhập khẩu 8T/2021 – 8T/2023

     Cán cân thương mại toàn ngành 8T/2021 – 8T/2023

     Tình hình xuất khẩu giai đoạn 8T/2019 – 8T/2023

  • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
  • Cơ cấu thị trường xuất khẩu
  • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

 

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 8T/2023

     Diễn biến tình hình xuất khẩu 1 số DN xuất khẩu thủy sản theo quý

 

C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM

 

D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 09/2023

$29.00Giá
  • Số trang:                   30 trang

    Format:                     PDF

    Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

    Ngày phát hành:       20/09/2023

bottom of page