top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 03/2024

TÓM TẮT

 

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại ngành thủy sản đạt 800 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu toàn ngành đạt 1.21 tỷ USD. 

 

Về mặt hàng xuất khẩu, so với cùng kỳ, tôm và cá ngừ tăng trưởng khá 20%-24%, cá tra tăng yếu hơn, mực/bạch tuộc giảm nhẹ, nhuyễn thể giảm 7.4%.


Diễn biến thị trường xuất khẩu, mức tăng có được là nhờ một số thị trường có tín hiệu tích cực hơn gồm: Trung Quốc, CPTPP (Nhật Bản, Canada và Australia). Trong khi đó, khả năng phục hồi của thị trường US chưa rõ ràng, nhu cầu nhập khẩu của EU và ASEAN vẫn yếu.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. NGUỒN CUNG THỦY SẢN

 • Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước
 • Sản lượng thu hoạch từng loại thủy sản
 • Diễn biến giá cá/tôm nguyên liệu trong nước 
 • Thị trường cung cấp thủy sản cho Việt Nam

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Giá trị xuất khẩu toàn ngành 
 • Cán cân thương mại toàn ngành
 • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu
 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu chính
 • Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của một số quốc gia
 • Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
 • Diễn biến tình hình xuất khẩu 1 số DN xuất khẩu thủy sản

 

D. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 

 

E. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 03/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   36 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:           13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/03/2024

bottom of page