top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 08/2023

TÓM TẮT

 

Tiêu điểm chính của ngành thủy sản trong tháng 7 là tình hình xuất khẩu toàn ngành vẫn ở mức thấp và không có nhiều biến động so với tháng trước. Nguồn cung một số loại thủy sản nuôi (như cá tra, tôm chân trắng) bắt đầu giảm như những dự báo trước đó. Giá xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm.

 

Cụ thể, tổng xuất khẩu thủy sản trong tháng 07/2023 đạt 779 triệu USD, tăng 1.4% so với tháng trước và giảm 17.3% so với cùng kỳ. Trong đó, phần tăng so với tháng trước chủ yếu nhờ mặt hàng cá ngừ và mực & bạch tuộc (tăng 18% và 12.4% so với tháng trước). Trong khi đó, tôm và cá tra tiếp tục giảm.

 

Lũy kế 7T/2023, xuất khẩu thủy sản đạt 4.93 tỷ USD, giảm 25.6% so với cùng kỳ. Trong đó, tôm giảm 29.6%, cá tra 36.9%, cá ngừ 28.2%, mực/bạch tuộc 15.5% so với cùng kỳ. Nhìn chung tình hình xuất khẩu có cải thiện trong những tháng gần đây, nhưng mức độ phục hồi vẫn chậm.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 7T/2023

Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 7T/2019 – 7T/2023

Diễn biến giá cá/tôm nguyên liệu trong nước 7T/2023

Nguồn cung thủy sản nhập khẩu 7T/2021 – 7T/2023 

Cán cân thương mại toàn ngành 7T/2021 – 7T/2023

Tình hình xuất khẩu giai đoạn 7T/2022 – 7T/2023 

  • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 
  • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
  • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 7T/2023

Diễn biến tình hình xuất khẩu 1 số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản theo tháng

 

C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 

 

D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

 

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 08/2023

$29.00Giá
  • Số trang:                   30 trang

    Format:                     PDF

    Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

    Ngày phát hành:       20/08/2023

bottom of page