top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

TÓM TẮT

 

Thế giới: Điểm nổi bật của ngành thủy sản toàn cầu năm 2023 chính là nhu cầu yếu, sản xuất trì trệ và thương mại giảm cả về khối lượng và giá trị trong suốt 6T-2023. Tổng sản lượng thủy sản toàn cầu năm 2023 ước tính đạt 185.4 triệu tấn, tăng nhẹ 0.6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng tăng 2.8%, sản lượng khai thác giảm 1.7%.

 

Việt Nam: Lạm phát cao, nhu cầu giảm, tồn kho lớn, giá xuất khẩu giảm và những khó khăn, bất cập trong sản xuất kinh doanh trong nước khiến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chỉ đạt 8.97 tỷ USD, giảm 17.8% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng thủy sản chính đều giảm, cá tra vẫn giảm sâu nhất. Và nhu cầu các loại thủy sản ở hầu hết các thị trường đều giảm so với cùng kỳ. Xuất khẩu thủy sản sang US và EU giảm mạnh nhất. Thị trường châu Á giảm ít hơn. Xuất khẩu sang một số thị trường ở Trung Đông, Nam Mỹ có sự tăng trưởng nhưng tỷ trọng khá nhỏ nên khó có thể bù đắp sự sụt giảm từ các thị trường lớn.

 

TRIỂN VỌNG: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 dự báo chỉ phục hồi nhẹ so với mức nền thấp của cùng kỳ 2023 do nhu cầu tiêu dùng thủy sản chưa bền vững, nhưng có thể khả quan hơn trong nửa cuối 2024.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN THẾ GIỚI

 • Tổng quan nguồn cung & Thương mại thủy sản toàn cầu 2023 
 • Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của một số quốc gia

 

C. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 

     Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 2019 – 2023

     Diễn biến giá cá/tôm nguyên liệu trong nước 2023

     Nguồn cung thủy sản nhập khẩu 2019 – 2023 

     Cán cân thương mại toàn ngành 2019 – 2023

     Tình hình xuất khẩu giai đoạn 2019 – 2023

 • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 2023

     Diễn biến tình hình xuất khẩu 1 số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản

 

D. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 

 

E. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

199,00$Giá
 • Số trang:                   35 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/01/2024

bottom of page