top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 09/2023

TÓM TẮT

 

Tháng 8/2023, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á biến động mạnh trong tháng. Xu hướng chủ đạo là giảm trong nửa đầu tháng 8 và tăng mạnh trở lại từ nửa cuối tháng 8 đến nay.

 

Sản lượng xuất khẩu cao su trong tháng 8 tiếp tục tích cực, đạt 222.48 nghìn tấn, tăng 1.45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân ghi nhận trong tháng vẫn giảm thêm 1.16% so với tháng trước do các hợp đồng đã ký 2-3 tháng trước đó. 

 

Lũy kế 8T/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 1,209 nghìn tấn, chỉ tăng nhẹ so với 0.5% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đà phục hồi tích cực của thị trường Trung Quốc trong tháng 7 và tháng 8.

 

Tuy nhiên, thị phần cao su Việt Nam tại Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ. Đáng chú ý là trong 2 năm gần đây, Thái Lan gia tăng xuất khẩu cao su HS4002, theo đó thị phần loại cao su này của Thái Lan tăng gần 9% (kể từ tháng 7/2021), trong khi Việt Nam đang đánh mất thị phần ở loại cao su thế mạnh này.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU 

 

C. ĐIỂM TIN NGUỒN CUNG CAO SU THẾ GIỚI

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 8T/2023

 • Tổng quan xuất khẩu

 • Thị trường xuất khẩu

 • Nhu cầu nhập khẩu của 1 số thị trường & Thị phần của cao su VN

 • Cơ cấu chủng loại xuất khẩu 

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU 8T/2023

 

F. DOANH SỐ CỦA TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU 8T/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 09/2023

$29.00Giá
 • Số trang:                   19 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/09/2023

bottom of page