top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 10/2023

TÓM TẮT

 

Nhìn chung ngành cao su Q3/2023 có nhiều điểm tích cực. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu trong quý 3 tăng khá. Nguyên nhân là do vào vụ thu hoạch; xuất khẩu sang Trung Quốc tích cực, và thị trường US có cải thiện. Mặc dù giá xuất khẩu bình quân trong quý 3 vẫn giảm thêm 2.3% so với quý trước, nhưng đã bắt đầu tăng trở lại trong tháng 09 theo xu hướng chung của giá cao su thế giới gần đây.

 

Tổng sản lượng xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm hầu như chỉ tương đương năm trước, trong khi giá xuất khẩu bình quân vẫn giảm 18.5% so với năm trước. Thị phần cao su Việt Nam tại Trung Quốc đang tăng trở lại từ tháng 08 lên mức 18.2% (sau khi đã giảm trong 6T đầu năm).

 

TRIỂN VỌNG Q4: Xuất khẩu cao su được kỳ vọng sẽ tiếp tục tích cực trong Q4, chủ yếu nhờ vào giá xuất khẩu thuận lợi. Cụ thể, theo ước tính của Vietdata, xuất khẩu có thể tăng khoảng 15% so với quý 3 cả về lượng và giá trị. Tuy nhiên, xét về dài hạn, cũng cần lưu ý 1 số điểm có thể ảnh hưởng đến thị phần của cao su Việt Nam tại Trung Quốc trong thời gian tới.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU 

 

C. ĐIỂM TIN NGUỒN CUNG CAO SU THẾ GIỚI

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 9T/2023

 • Tổng quan xuất khẩu
 • Thị trường xuất khẩu
 • Cơ cấu chủng loại xuất khẩu
 • Diễn biến giá xuất khẩu bình quân của một số loại cao su Việt Nam
 • Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc & Thị phần của cao su Việt Nam

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU 9T/2023

 

F. DOANH SỐ CỦA TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU 8T/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 10/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/10/2023

bottom of page