top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 11/2023

TÓM TẮT

 

Trong tháng 10/2023, xuất khẩu cao su tăng 12.9% so với tháng trước nhưng giảm 2.4% so với cùng kỳ. Hỗ trợ đà tăng trong tháng nhờ lượng xuất sang Trung quốc, EU, và US tích cực.

 

Tính chung 10T/2023, sản lượng xuất khẩu chỉ tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với các nước xuất khẩu cao su lớn khác, tình hình xuất khẩu của Việt Nam như vậy đã là tương đối tốt hơn (trong khi lượng xuất của Thái Lan giảm 9%, và Indonesia giảm 18%).

 

Lực đỡ xuất khẩu chủ yếu nhờ thị trường Trung Quốc (tăng 9.3% về lượng so với cùng kỳ và chiếm 78.7% tổng lượng xuất toàn ngành). Trong khi đó, lượng xuất sang các thị trường khác đều giảm mạnh.

 

Xét về chủng loại, lượng xuất cao su tổng hợp HS4002 tăng mạnh nhờ thị trường Trung Quốc, và SVR CV60 cũng tăng khá nhờ thị trường Hàn Quốc.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU 

 

C. ĐIỂM TIN NGUỒN CUNG CAO SU THẾ GIỚI

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 10T/2023

 • Tổng quan xuất khẩu
 • Thị trường xuất khẩu
 • Cơ cấu chủng loại xuất khẩu
 • Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc & Thị phần của cao su Việt Nam
 • Nhu cầu nhập khẩu của Hàn Quốc & Thị phần của cao su Việt Nam

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU 10T/2023

 

F. DOANH SỐ CỦA TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU 9T/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 11/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   23 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/11/2023

bottom of page