top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 03/2024

TÓM TẮT

 

Trong 2T-2024, tổng nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu tăng so với cùng kỳ, ước đạt 2.25 triệu tấn. Trong khi đó, mức tiêu thụ tăng đến 8.5% so với cùng kỳ, ước đạt 2.4 triệu tấn. Do tổng cầu cao hơn tổng cung, nên giá cao su thiên nhiên thế giới tăng liên tục từ đầu năm đến nay.

 

Tại Việt Nam, xuất khẩu cao su trong 2 tháng đầu năm tăng tích cực cả về sản lượng và giá xuất. Cụ thể, 

 • Việt Nam đã xuất khẩu gần 300 nghìn tấn cao su các loại. Xuất khẩu tăng tích cực ở hầu hết các thị trường. Đặc biệt là sản lượng xuất khẩu sang 2 thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn Độ tăng cao.
 • Giá xuất khẩu bình quân trong 2 tháng đầu năm tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng giá của các lô hàng đã xuất vẫn thấp hơn so với mức tăng chung của giá cao su thế giới từ đầu năm đến nay.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. ĐIỂM TIN THẾ GIỚI

 • Tình hình cung – cầu cao su thiên nhiên thế giới
 • Diễn biến giá cao su trong tháng 02-2024 & nửa đầu tháng 03


C. CAO SU VIỆT NAM

 • Tổng quan xuất khẩu trong tháng 02-2024
 • Cơ cấu thị trường & chủng loại xuất khẩu 2T-2024
 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu
 • Top các DNXK cao su trong 2T-2024
 • Tình hình nhập khẩu trong 2T-2024


D. THỊ PHẦN CAO SU VIỆT NAM TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG LỚN

 • Dung lượng thị trường US & thị phần cao su Việt Nam 2023
 • Dung lượng thị trường Trung Quốc & thị phần cao su Việt Nam 2023
 • Dung lượng thị trường Ấn Độ & thị phần cao su Việt Nam 2023
 • Dung lượng thị trường EU & thị phần cao su Việt Nam 2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 03/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   28 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/03/2024

bottom of page