top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 12/2023

TÓM TẮT

 

Trong tháng 11/2023, xuất khẩu cao su trong tháng tiếp tục phục hồi (cả về giá và lượng). Sản lượng đạt 253.3 nghìn tấn, tăng 16% so với tháng trước và tương đương tháng cùng kỳ năm trước.

 

Trong đó, động lực tăng trong tháng chủ yếu nhờ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc. Ngoài ra, nhiều thị trường nhỏ/hoặc mới khác cũng tăng trưởng tích cực như Hoa Kỳ, Srilanka, Nhật, Canada, ASEAN; riêng lượng xuất sang EU giảm 10% so với tháng 10.

 

Tính chung 11T/2023, sản lượng xuất khẩu tương đương cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, lượng xuất sang các thị trường khác đều giảm mạnh.

 

Thị phần cao su Việt Nam tại Trung Quốc trong 10T/2023 tăng lên 20%. Khác với tại Trung Quốc, thị phần cao su Việt Nam giảm tại 1 số thị trường khác như Ấn Độ (còn 8.9%) và EU (còn 1.3%).

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU 

 

C. ĐIỂM TIN NGUỒN CUNG CAO SU THẾ GIỚI

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 11T/2023

 • Tổng quan xuất khẩu
 • Thị trường xuất khẩu
 • Cơ cấu chủng loại xuất khẩu
 • Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc & Thị phần của cao su Việt Nam
 • Nhu cầu nhập khẩu của Ấn Độ & Thị phần của cao su Việt Nam
 • Nhu cầu nhập khẩu của EU & Thị phần của cao su Việt Nam

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU 11T/2023

 

F. DOANH SỐ CỦA TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU 10T/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 12/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   23 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/12/2023

bottom of page