top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

TÓM TẮT

 

Thế giới: Trong năm 2023, nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới ước đạt 15.15 triệu tấn, tăng 3.5% so với cùng kỳ. Trong khi nhu cầu giảm 0.5% so với cùng kỳ, đã khiến cho hầu hết các quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên khó khăn. Lượng xuất cao su thiên nhiên (HS4001) của Thái Lan giảm 17%, Indonesia 15%, Malaysia 8% so với cùng kỳ. 

 

Việt Nam: Diện tích và sản lượng thu hoạch cao su của Việt Nam trong năm 2023 giảm lần lượt là 1.1% và 3.4% so với cùng kỳ. Và giá mủ cao su trong nước cũng theo sát diễn biến tăng/giảm của giá cao su thế giới.

 

Trong bối cảnh ngành cao su thế giới như vừa nêu, toàn ngành ngành cao su Việt Nam nhìn chung cũng không thuận lợi, cả xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều yếu, giá xuất/bán bình quân giảm 12.7% so với cùng kỳ. Hầu hết các doanh nghiệp lớn trong ngành đều ghi nhận doanh thu và lợi nhận giảm 9-22% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận ròng cũng giảm so với 2022.


Triển vọng 2024F: Nhu cầu cao su thiên nhiên thế giới được dự báo tiếp tục yếu, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn khó khăn và tác động lên sức tiêu thụ ô tô toàn cầu. Ngành cao su Việt Nam có thể tích cực hơn 2023 nhờ kỳ vọng giá tăng. Nhưng dù vậy, mức độ phục hồi khó bứt phá khi nhu cầu cao su thiên nhiên thế giới được dự báo vẫn yếu.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI 2023 

 • Cung cầu cao su thiên nhiên thế giới 
 • Nguồn cung cao su tổng hợp/hỗn hợp thế giới 
 • Diễn biến giá cao su thế giới 
 • Sơ lược về ngành cao su Thái Lan, Indonesia, Malaysia 
 • Sơ lược về nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc

 

C. TỔNG QUAN NGÀNH CAO SU VIỆT NAM 2023

 • Diện tích trồng cao su Việt Nam 
 • Bản đồ phân bố vùng trồng cao su
 • Cán cân cung cầu cao su Việt Nam 
 • Sản lượng thu hoạch trong nước/ nhập khẩu/ xuất khẩu/ tiêu thụ nội địa
 • Thị phần cao su Việt Nam tại một số thị trường
 • Sơ lược KQKD 2023 của các doanh nghiệp niêm yết

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 2023

 • Sản lượng & Giá trị xuất khẩu 
 • Giá xuất khẩu bình quân một số loại cao su 
 • Cơ cấu chủng loại xuất khẩu 
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu
 • Top DN xuất khẩu cao su 

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU 2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

199,00$Giá
 • Số trang:                   32 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/01/2024

bottom of page