top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH GẠO - SỐ THÁNG 04/2024

TÓM TẮT

 

Tiếp đà tăng trong 2023, gạo là một trong những mặt hàng xuất khẩu tích cực nhất trong Q1-2024 của Việt Nam. Cụ thể, lượng xuất khẩu gạo Q1 tăng cả về lượng và giá trị. Giá xuất khẩu bình quân Q1 tăng 24% so với cùng kỳ.

 

Động lực tăng trưởng chính đến từ việc các DN Việt Nam đã trúng 2⁄3 gói thầu nhập khẩu gạo 500 nghìn tấn của Indonesia, và đã hoàn thành giao hàng trong tháng 02 & tháng 03/2024.

 

Bên cạnh thị trường truyền thống ASEAN, VN đang tích cực mở rộng sang các thị trường Trung Đông và Châu Phi. Ngoài ra, xuất khẩu gạo đi thị trường US cũng ghi nhận mức cao kỷ lục trong tháng 03.


Triển vọng: Xuất khẩu gạo VN vẫn tích cực nhờ nhu cầu vẫn tốt và giá thuận lợi. Đặc biệt là trong tổng lượng nhập khẩu gạo của Philippines và Indonesia trong Q1, tỷ trọng gạo nhập từ VN chiếm trên 50%. Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu tố có thể cản trở đà tăng xuất khẩu gạo.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ GẠO THẾ GIỚI

 

C. DIỄN BIẾN GIÁ GẠO TRONG NƯỚC 

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO

 

E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO & DOANH SỐ

[VI] BÁO CÁO NGÀNH GẠO - SỐ THÁNG 04/2024

39,00$Giá
  • Số trang:                   18 trang

    Format:                     PDF

    Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

    Ngày phát hành:       20/04/2024

bottom of page