top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 10/2023

TÓM TẮT

 

Trong Q3/2023, giá phân bón thế giới bật tăng mạnh trong tháng 07 và tháng 08, rồi chững lại và giảm nhiệt dần từ tuần thứ 2 của tháng 09.

 

Về tình hình tiêu thụ: Tình hình tiêu thụ trong nước tích cực hơn, tăng khá. Trong khi sản lượng xuất khẩu phân bón trong Q3 hầu như đi ngang so với quý trước và cùng kỳ 2022. Theo đó, sản lượng bán hàng của một số doanh nghiệp phân bón lớn đều tăng khá so với Q2, ngoại trừ Đạm Cà Mau (DCM).

 

Triển vọng Q4: Giá phân bón thế giới có thể neo cao, và xuất khẩu phân bón của Việt Nam có thể tích cực hơn nhờ hưởng lợi từ một số yếu tố có thể tác động nguồn cung phân bón toàn cầu. Tuy nhiên, theo ước tính của chúng tôi, dù trong trường hợp tích cực, sản lượng xuất khẩu Q4 có khả năng chỉ tương đương Q3 hoặc giảm <10% so với quý trước.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI & GIÁ BÁN NỘI ĐỊA

 

C. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN NHẬP KHẨU BÌNH QUÂN

 

D. TỔNG QUAN NGUỒN CUNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC & NHẬP KHẨU 9T/2023

 • Tình hình sản xuất từng loại phân
 • Cơ cấu loại phân nhập khẩu
 • Tình hình nhập khẩu từng loại phân
 • Cơ cấu thị trường (nguồn) nhập khẩu

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU KHẨU 9T/2023

 • Tình hình xuất khẩu
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu
 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

 

F. TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN 9T/2023

 

G. DIỄN BIẾN XUẤT KHẨU & GIÁ XUẤT BÌNH QUÂN CỦA 1 SỐ DN LỚN

[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 10/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   24 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/10/2023

bottom of page