top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 03/2024

TÓM TẮT

 

Nhìn chung tình hình sản xuất và xuất khẩu toàn ngành trong 2 tháng đầu năm tích cực. So với cùng kỳ, sản lượng sản xuất Ure tăng 6.3%, phân lân tăng 45%, NPK tăng 11.8%.

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh toàn ngành tích cực trong 2 tháng đầu năm chủ yếu nhờ xuất khẩu, và dự trữ hàng cho vụ mùa Đông Xuân ở khu vực ĐBSH vào tháng 03. Sản lượng xuất khẩu tăng 27% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hiện chiếm khoảng 30% tổng sản lượng trong nước. 

 

Triển vọng xuất khẩu của phân bón Việt Nam vẫn được nhận định tích cực nhờ hưởng lợi từ các hưởng lợi từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc và Nga.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI & GIÁ BÁN NỘI ĐỊA


C. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN NHẬP KHẨU BÌNH QUÂN 


D. TỔNG QUAN NGUỒN CUNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC & NHẬP KHẨU 

 • Tình hình sản xuất trong nước & nhập khẩu
 • Tình hình sản xuất từng loại phân
 • Tình hình nhập khẩu từng loại phân
 • Diễn biến thị trường nhập khẩu


E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Tình hình xuất khẩu
 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn


F. TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN 


G. DIỄN BIẾN XUẤT KHẨU & GIÁ XUẤT BÌNH QUÂN CỦA 1 SỐ DN LỚN

[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 03/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   25 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/03/2024

bottom of page