top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 09/2023

TÓM TẮT

 

Tháng 8/2023, ngành xi măng không có nhiều chuyển biến nào đáng kể. Xuất khẩu đi ngang so với tháng trước, tiêu thụ nội địa vẫn yếu. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng vẫn khó khăn.

 

Cụ thể, tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa đạt 4.48 triệu tấn, giảm 4.8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 2.71 triệu tấn (giảm 3% so với tháng trước và 13.5% so với cùng kỳ).

 

Tuy nhiên, điểm tích cực là Việt Nam đang ngày càng tăng khả năng xuất khẩu xi măng thành phẩm theo đúng định hướng phát triển ngành. Sản lượng xuất khẩu xi măng đã tăng tháng thứ 4 liên tiếp (so với cùng kỳ 2022).

 

Lũy kế 8T/2023, tiêu thụ nội địa giảm 10.5% so với cùng kỳ. Mặc dù sức tiêu thụ toàn ngành được kỳ vọng khởi sắc hơn từ nửa sau quý 3, nhờ đầu tư công được Chính phủ chủ trương thúc đẩy quyết liệt, và một số dự án BĐS được gỡ vướng pháp lý, tái khởi động. Nhưng sức tiêu thụ thực tế không được như kỳ vọng.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 8T (2019-2023)
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 8T (2019-2023)
 • Cơ cấu sản xuất theo loại 8T/2023
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp 8T/2023 và theo tháng

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Sản lượng xi măng tiêu thụ theo miền 8T/2023 và theo tháng
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa theo nhóm doanh nghiệp 8T/2023 và theo tháng
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm DN 8T/2023

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu xi măng & clinker 8T (2019-2023)
 • Sản lượng xuất khẩu xi măng & clinker theo tháng
 • Giá xuất khẩu bình quân 8T (2019-2023)
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

 

E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

 

F. MỘT SỐ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LỚN TRONG THÁNG 08/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 09/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   24 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/09/2023

bottom of page