top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 10/2023

TÓM TẮT

 

Bức tranh toàn ngành xi măng trong Q3 không có chuyển biến nào đáng kể so với quý trước. Xuất khẩu đi ngang, tiêu thụ nội địa vẫn chậm (thậm chí giảm so với Q2), tồn kho vẫn cao. Cụ thể, sản lượng sản xuất giảm 6.3%, tổng tiêu thụ giảm 9.7% so với quý trước.

 

So với Q2, tiêu thụ nội địa giảm 14.2%, mức giảm ở các vùng miền và các nhóm DN khá tương đồng. Nhưng so với cùng kỳ năm trước, thì tiêu thụ ở miền Nam vẫn giảm mạnh nhất.

 

Xuất khẩu chỉ giảm nhẹ 1% so với quý 2. Tuy nhiên, đáng chú ý là so với quý trước, lượng xi măng xuất đi hầu hết các thị trường đều giảm mạnh. Trung Quốc vẫn là thị trường giảm sâu nhất. Nhưng nhờ được bù đắp bởi sự tích cực của thị trường ASEAN và Bangladesh nên mức giảm chung toàn ngành chỉ ở mức khiêm tốn.

 

TRIỂN VỌNG Q4: Một số yếu tố tích cực thúc đẩy tiêu thụ xi măng trong Q4 là các dự án hạ tầng mới được triển khai, một số dự án BĐS lớn tái khởi động, và nhu cầu sửa chửa/xây dựng nhà cũng có thể tăng khi mặt bằng lãi suất xuống thấp.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. THẢO LUẬN VỀ 1 SỐ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG NHẰM HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU NET-ZERO CỦA CHÍNH PHỦ

 

C. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 9T (2021-2023) và theo quý
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 9T (2019-2023)
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo loại 9T (2021-2023) và theo quý
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo nhóm DN 9T (2021-2023) và theo quý

 

D. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Cơ cấu tiêu thụ nội địa xi măng theo vùng miền và theo doanh nghiệp Q3/2023 và 9T/2023
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ theo miền 9T (2021-2023) và theo quý
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa theo nhóm doanh nghiệp 9T (2021-2023) và theo quý
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm DN Q3/2023 và 9T/2023

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu toàn ngành 9T (2021-2023) và theo quý
 • Sản lượng xuất khẩu theo loại 9T (2021-2023) và theo quý
 • Giá xuất khẩu bình quân 9T (2021-2023) và theo quý
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

 

F. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU Q3/2023 VÀ 9T/2023

 

G. MỘT SỐ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LỚN TRONG T09/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 10/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   26 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/10/2023

bottom of page