top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 12/2023

TÓM TẮT

 

Tháng 11/2023, sản xuất toàn ngành đạt 10.62 triệu tấn (tương đương cùng kỳ 2022 và tăng 6.5% so với tháng trước). Trong đó bao gồm 6.05 triệu tấn xi măng. Tiêu thụ toàn ngành tương đương tháng trước. Trong đó tiêu thụ nội địa tăng nhưng xuất khẩu giảm nhẹ.

 

Xuất khẩu trong tháng giảm do sản lượng xuất đi các thị trường chính đều giảm so với với tháng trước. Ngoại trừ Bangladesh và Đài Loan (2 thị trường đã giảm mạnh trong tháng 10) lại bật tăng trong tháng 11.

 

Xét theo sản phẩm, tiêu thụ xi măng thành phẩm đạt 6.97 triệu tấn. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 5.13 triêu tấn, tăng 3.3% so với tháng trước và xuất khẩu đạt 1.84 triệu tấn, tăng 5.4% so với tháng trước. Đây là mức khá tích cực, giúp giải phóng lượng lớn hàng tồn kho.
 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 11T (2019-2023) và theo tháng
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 11T (2019-2023)
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo loại 11T (2019-2023) và theo tháng
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp 11T (2021-2023) và theo tháng

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Cơ cấu tiêu thụ nội địa xi măng theo vùng miền và theo nhóm doanh nghiệp T11/2023 và 11T/2023
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ theo miền  theo tháng
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa theo nhóm doanh nghiệp T11/2023 và 11T/2023
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm DN T11/2023 và 11T-2023 

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu toàn ngành 11T (2019-2023) và theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu theo loại 11T (2019-2023) và theo tháng
 • Giá xuất khẩu bình quân 11T (2019-2023) và theo tháng
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

 

E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU T11/2023 VÀ 11T/2023

 

F. MỘT SỐ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LỚN TRONG T11-2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 12/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   24 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/12/2023

bottom of page