top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

TÓM TẮT

 

Thế giới: Nhu cầu xi măng toàn cầu năm 2023 đạt 4,025 triệu tấn, giảm 1.2% so với cùng kỳ, do BĐS đình trệ và khủng hoảng nhiều nơi trong bối cảnh lãi cao. Theo Báo cáo Xi măng toàn cầu, xuất bản lần thứ 15 (GCR15), thương mại toàn cầu về xi măng và clinker đã tăng từ 176 triệu tấn vào năm 2012 lên 226 triệu tấn vào năm 2022. Sang 2023, nhu cầu xi măng toàn cầu yếu cộng với các chính sách môi trường, lộ trình giảm phát thải của 1 số quốc gia cũng đã tác động đáng kể đến dòng chảy thương mại ngành xi măng, đặc biệt là khu vực Tây Âu, Trung Quốc và Mỹ.

 

Việt Nam: Ngành xi măng trong nước còn gặp nhiều khó khăn; sản lượng sản xuất toàn ngành trong năm chững lại; tiêu thụ toàn ngành tiếp tục giảm thêm 5.8% so với cùng kỳ. Chủ yếu là do nhu cầu tại một số thị trường chưa hồi phục. Tiêu thụ xi măng nội địa cũng giảm 8.1% so với cùng kỳ và giảm đều ở cả 3 miền. 

 

Theo dự báo của một số tổ chức quốc tế, khối lượng thương mại toàn cầu có thể tăng nhẹ trở lại và gần tương đương 2022. Riêng tại Việt Nam, tiêu thụ xi măng nội địa được kỳ vọng tăng trưởng dương trong 2024, nhờ vào đầu tư công, các dự án hạ tầng, và sự tái khởi động của một số dự án BĐS lớn sau khi được gỡ vướng. Nhưng mức tăng khó đột phá.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XI MĂNG TOÀN CẦU 2023

 

C. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NGÀNH XI MĂNG VIỆT NAM 2023

 

D. THẢO LUẬN VỀ 1 SỐ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG NHẰM HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU NET-ZERO CỦA CHÍNH PHỦ

 

E. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 2019 - 2023 và theo quý
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 2019 - 2023
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo loại 2019 - 2023 và theo quý
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp 2019 - 2023 và theo quý

 

F. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Cơ cấu tiêu thụ nội địa xi măng theo vùng miền và theo nhóm doanh nghiệp 
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ theo miền và theo quý
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa theo nhóm doanh nghiệp và theo quý
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm doanh nghiệp 2019 - 2023 

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu toàn ngành 2019 - 2023 và theo quý
 • Sản lượng xuất khẩu theo loại 2019 - 2023 và theo quý
 • Giá xuất khẩu bình quân 2019 - 2023 và theo quý
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

 

H. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU Q4/2023 VÀ NĂM 2023

 

I. MỘT SỐ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LỚN TRONG T12/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG 2023 & TRIỂN VỌNG 2024

199,00$Giá
 • Số trang:                   26 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/01/2024

bottom of page