top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 10/2023

TÓM TẮT

 

Về xuất khẩu Gạo: Trong Q3/2023, ngành gạo Việt Nam nhìn chung tiếp tục được hưởng lợi lớn cả về giá và lượng xuất khẩu. Giá xuất khẩu bình quân trong Q3 tiếp tục tăng thêm 10% so với Q2. Sản lượng xuất khẩu Q3 vẫn cao so với cùng kỳ năm trước, nhưng  giảm 8.5% so với Q2. Nguyên nhân là do nhiều thị trường giảm nhập khẩu, sau khi đã tăng mạnh dự trữ trong 2 quý đầu năm. Ngoài ra, lượng nhập của Philipines bị ảnh hưởng bởi chính sách trần giá gạo trong nước của quốc gia này trong tháng 09.

 

Về xuất khẩu Điều: tiếp tục tăng về sản lượng, nhưng giá xuất giảm sâu. Cụ thể, sản lượng xuất trong Q3 tăng 32% so với cùng kỳ và tăng 2.9% so với Q2. Sản lượng xuất khẩu được dự báo tiếp tục tăng nhẹ trong Q4, do yếu tố chu kỳ và thị trường Mỹ, EU cải thiện. Giá xuất khẩu bình quân Q3 giảm 6% so với quý trước, và hiện đang ở mức giá thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

 

Về xuất khẩu Tiêu: Sản lượng xuất khẩu tiêu trong Q3 giảm mạnh 30.2% so với Q2, mặc dù lượng xuất vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước. Nhu cầu từ hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn đều giảm. Trong đó, giảm mạnh nhất là thị trường Trung Quốc. Riêng về giá tiêu xuất khẩu Q3 có cải thiện so với quý trước, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ 25%. Dự báo lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vài tháng tới sẽ duy trì mức thấp.

 

MỤC LỤC

 

A. NGÀNH GẠO VIỆT NAM TRONG Q3/2023 VÀ 3Q/2023

Diễn biến giá gạo thế giới

Diễn biến giá gạo trong nước

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 9T (2021 – 2023) và theo quý/tháng

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu Q3/2023 và 3Q/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 9T (2021 – 2023) và theo quý/tháng

Top doanh nghiệp xuất khẩu gạo & doanh số

 

B. NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM TRONG Q3/2023 VÀ 3Q/2023

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 9T (2021 – 2023) và theo quý/tháng

 • Chủng loại xuất khẩu 8T/2023

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu Q3/2023 và 3Q/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 9T (2021 – 2023) và theo quý/tháng

Tình hình nhập khẩu

 • Tình hình nhập khẩu 9T (2021 – 2023) và theo quý/tháng

 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu Q3/2023 và 3Q/2023

 • Diễn biến từng thị trường nhập khẩu 9T (2021 – 2023) và theo quý

Top doanh nghiệp xuất khẩu điều & doanh số


C. NGÀNH TIÊU VIỆT NAM TRONG Q3/2023 VÀ 3Q/2023

Diễn biến giá tiêu trong nước & thế giới

 • Giá tiêu đen nội địa

 • Giá tiêu xuất khẩu (FOB) của VN

 • Giá tiêu đen xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

 • Giá tiêu trắng xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 9T (2021 – 2023) và theo quý

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu Q3/2023 và 3Q/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 9T (2021 – 2023) và theo quý

Top doanh nghiệp xuất khẩu tiêu & doanh số

[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 10/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   37 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/10/2023

bottom of page