top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 06/2023

TÓM TẮT

 

So với cùng kỳ, xuất khẩu gạo VN trong 5T/2023 đạt 3.62 triệu tấn, tăng 30.8% về lượng và tăng 41.6% về giá trị. Riêng trong tháng 05, sản lượng xuất khẩu đột ngột giảm so với 2 tháng trước đó, nhưng vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do trong 2 tháng trước khu vực ASEAN đột ngột đẩy mạnh nhập khẩu. Và sự sụt giảm trong tháng 5 cũng chủ yếu do thị trường này, trong khi xuất vào các thị trường khác (đặc biệt Châu Phi) vẫn tăng tích cực.

 

So với cùng kỳ, xuất khẩu Điều Việt Nam trong 5T/2023 đạt 220 nghìn tấn, tăng 8.3% về lượng và 6.3% về giá trị. Riêng trong tháng 05, sản lượng xuất khẩu tiếp tục tích cực tháng thứ 3 liên tiếp (tăng 11.7% so với tháng trước và tăng 14.7% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng trong tháng nhờ sự cải thiện của 2 thị trường lớn US & EU, trong khi Trung Quốc (thị trường lớn thứ 3) tiếp tục tăng mạnh.

 

So với cùng kỳ, xuất khẩu tiêu trong 5T/2023 tăng 32.3% về lượng nhưng giảm 11.6% về giá trị. Trong tháng 05/2023, sản lượng xuất khẩu tiêu tăng 9.4% so với tháng trước và tăng 33.0% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính nhờ nhu cầu tích cực từ các thị trường Châu Á (đặc biệt là Trung Quốc). Nhu cầu từ US, EU và UAE cũng có cải thiện trong tháng. Tuy nhiên, giá xuất bình quân vẫn ở mức thấp, dù đã có cải thiện trong 2 tháng gần đây.

 

MỤC LỤC

 

A. NGÀNH GẠO VIỆT NAM TRONG 5T/2023

Diễn biến giá gạo

 • Diễn biến giá gạo thế giới
 • Diễn biến giá gạo trong nước

 

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 5T/2019 – 5T/2023

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 5T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 5T/2020 – 5T/2023

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu gạo & doanh số

 

B. NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM TRONG 5T/2023

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 5T/2019 – 5T/2023 và theo tháng 

 • Chủng loại xuất khẩu Điều 4T/2023

 • Sản lượng xuất khẩu từng loại Điều theo tháng

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 5T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 5T/2019 – 5T/2023 và theo tháng

 

Tình hình nhập khẩu

 • Tình hình nhập khẩu 5T/2019 – 5T/2023 và theo tháng

 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu 5T/2023

 • Diễn biến từng thị trường nhập khẩu 5T/2019 – 5T/2023 và theo tháng

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu điều & doanh số


C. NGÀNH TIÊU VIỆT NAM TRONG 5T/2023

Diễn biến giá tiêu trong nước & thế giới

 • Giá tiêu đen nội địa

 • Giá tiêu xuất khẩu (FOB) của VN

 • Giá tiêu đen xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

 • Giá tiêu trắng xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

 

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 5T/2019 – 5T/ 2023 và theo tháng

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 5T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 5T/2019 – 5T/2023 và theo tháng

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu tiêu & doanh số

[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 06/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   38 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2023

bottom of page