top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 08/2023

TÓM TẮT

 

Về xuất khẩu Gạo: Tháng 7/2023, xuất khẩu gạo tiếp tục thuận lợi cả về lượng và giá xuất. Cụ thể, giá gạo trên thị trường thế giới liên tục leo thang (đặc biệt gạo Việt Nam và Thái Lan) sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tẻ thường và cám gạo trích ly. Lũy kế 7 tháng đầu năm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng bình quân 9.4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại của giá gạo thế giới, giá xuất khẩu thực tế ghi nhận có thể tiếp tục tăng trong ít nhất 3 tháng tới. Trong 7T/2023, Việt Nam đã xuất được 4.89 triệu tấn gạo các loại (tăng 20.1% so với cùng kỳ). 

 

Về xuất khẩu Điều: Nhu cầu thị trường tiếp tục tích cực, tuy nhiên giá xuất khẩu ở mức thấp và doanh nghiệp Điều vẫn đối mặt nhiều thách thức. Sản lượng xuất khẩu Điều trong tháng 07 đạt 55 nghìn tấn, tăng 19.2% so với cùng kỳ. Đây là mức sản lượng xuất khẩu tương đối tốt kể từ 2021 đến nay (mặc dù có giảm nhẹ so với tháng trước). Sản lượng xuất sang hầu hết các thị trường trong tháng đều tăng, ngoại trừ lượng xuất sang Trung Quốc giảm mạnh sau đà phục hồi rất tích cực trong 2 tháng trước đó.

 

Về xuất khẩu Tiêu: Sản lượng xuất khẩu tiêu trong tháng 7 tiếp tục giảm tháng thứ 4 liên tiếp, do nhu cầu từ đa số các thị trường xuất khẩu đều giảm, ngoại trừ Ấn Độ và Nga có tín hiệu cải thiện. So với cùng kỳ, tổng xuất khẩu toàn ngành Tiêu trong 7 tháng đầu năm đạt 167.9 nghìn tấn, tăng 18% về lượng, nhưng giảm 15% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân trong 7T/2023 vẫn giảm 28% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tiêu của VN dự báo khó tăng cao khi nhu cầu của Trung Quốc khó tăng cao như các tháng đầu năm và nhu cầu từ US và EU chưa có dấu hiệu cải thiện.

 

MỤC LỤC

 

A. NGÀNH GẠO VIỆT NAM TRONG 7T/2023

Diễn biến giá gạo

 • Diễn biến giá gạo thế giới
 • Diễn biến giá gạo trong nước

 

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 7T/2019 – 7T/2023

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 7T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 7T/2020 – 7T/2023

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu gạo & doanh số

 

B. NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM TRONG 7T/2023

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 7T/2019 – 7T/2023 

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 7T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 7T/2020 – 7T/2023 

 

Tình hình nhập khẩu

 • Tình hình nhập khẩu 7T/2019 – 7T/2023

 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu 7T/2023

 • Diễn biến từng thị trường nhập khẩu 7T/2020 – 7T/2023

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu điều & doanh số


C. NGÀNH TIÊU VIỆT NAM TRONG 7T/2023

Diễn biến giá tiêu trong nước & thế giới

 • Giá tiêu đen nội địa

 • Giá tiêu xuất khẩu (FOB) của VN

 • Giá tiêu đen xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

 • Giá tiêu trắng xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

 

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 7T/2019 – 7T/2023 

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 7T/2023

 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 7T/2020 – 7T/2023

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu tiêu & doanh số

[VI] BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 08/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   34 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/08/2023

bottom of page