top of page
BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY & DA GIÀY - SỐ THÁNG 12/2022

TÓM TẮT

 

Kể từ cuối Q3/2022, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành Dệt may & Da giày nhìn chung liên tục gặp khó do thiếu đơn hàng xuất khẩu. Thậm chí, kể từ cuối tháng 10 đến nay, nhiều doanh nghiệp Da giày tại khu vực phía Nam phải cắt giảm công suất sản xuất, cắt giảm công nhân và/hoặc giờ làm. Lượng xuất khẩu trong tháng chủ yếu đến từ tồn kho trước đó.

 

Lũy kế 11T/2022, xuất khẩu hàng may mặc vẫn tăng 18.9%, giày dép tăng 39.3%, túi xách tăng 39.8%, xơ sợi dệt giảm 18.6% về lượng và giảm 13.6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

 

MỤC LỤC


A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THEO NHÓM HÀNG

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các nhóm hàng

(Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo so với cùng kỳ)

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các nhóm hàng

(Tháng báo cáo so với so với cùng kỳ)

Sản lượng sản xuất các sản phẩm chính T11/2022 và 11T/2022

Sản lượng sản xuất từng mặt hàng (11T/2018 – 11T/2022) và theo tháng

 • Quần áo mặc thường
 • Giày dép da
 • Vải dệt từ sợi tự nhiên
 • Vải dệt từ sợi nhân tạo/ Sợi tổng hợp

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH

Giá trị xuất nhập khẩu toàn ngành (11T/2018 – 11T/2022)
Giá trị xuất khẩu nhóm Dệt may (11T/2018 – 11T/2022)
Giá trị xuất khẩu nhóm Da giày & Túi xách (11T/2018 – 11T/2022)
Giá trị xuất nhập khẩu theo mặt hàng T10/2022 và 10T/2022
Tăng trưởng xuất khẩu từng mặt hàng sang một số thị trường chính T11/2022 và 11T/2022

 

C. CHI TIẾT XUẤT KHẨU TỪNG MẶT HÀNG

Tình hình xuất khẩu HÀNG DỆT MAY (HÀNG MAY MẶC & VẢI)

 • Giá trị xuất khẩu hàng dệt may 11T/2018 – 11T/2022
 • Giá trị xuất khẩu hàng dệt may theo tháng (T01/2022 –T11/2022)
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 11T/2022
 • Giá trị xuất khẩu theo thị trường T11/2022 và 11T/2022
 • Chủng loại xuất khẩu hàng may mặc & vải T10/2022 và 10T/2022
 • Chi tiết xuất khẩu sang 1 số thị trường lớn theo tháng

(US, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Canada, Trung Quốc, Australia)

 • Chi tiết xuất khẩu một số mặt hàng may mặc & vải theo tháng

(Áo Jaket, áo thun, quần áo trẻ em, vải, áo sơ mi, đồ lót, quần sort, váy)

 • Doanh số xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc & vải lớn trong T10/2022 và 10T/2022

 

Tình hình xuất khẩu GIÀY DÉP CÁC LOẠI

 • Giá trị xuất khẩu (11T/2018 – 11T/2022) và theo tháng (T01/2022 –T11/2022)
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 11T/2022
 • Giá trị xuất khẩu theo thị trường T11/2022 và 11T/2022
 • Chi tiết xuất khẩu sang 1 số thị trường lớn theo tháng

(US, EU, Nhật Bản, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, ASEAN)

 • Doanh số xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu giày dép lớn trong T10/2022 và 10T/2022

 

Tình hình xuất khẩu TÚI XÁCH, VÍ, VALI, MŨ, Ô, DÙ

 • Giá trị xuất khẩu (11T/2018 – 11T/2022) và theo tháng
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 11T/2022
 • Giá trị xuất khẩu theo thị trường T11/2022 và 11T/2022
 • Chi tiết xuất khẩu sang Nhật Bản/ Canada/ Trung Quốc theo tháng

 

Tình hình xuất khẩu XƠ, SỢI DỆT CÁC LOẠI

 • Sản lượng và giá trị xuất khẩu xơ sợi dệt (11T/2018 – 11T/2022)
 • Sản lượng xuất khẩu xơ sợi dệt theo tháng (T01/2022 – T11/2022)
 • Giá xuất khẩu xơ sợi dệt bình quân trong tháng
 • Sản lượng xuất khẩu theo thị trường T11/2022 và 11T/2022
 • Giá xuất khẩu bình quân 11T/2022 theo thị trường
 • Sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc và Hàn Quốc theo tháng

 

Tình hình xuất khẩu VẢI MÀNH/ VẢI KỸ THUẬT KHÁC

 • Giá trị xuất khẩu (11T/2018 – 11T/2022) và theo tháng
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 11T/2022
 • Giá trị xuất khẩu theo thị trường T11/2022 và 11T/2022
 • Chi tiết xuất khẩu sang US/ Nhật Bản/ Canada theo tháng

 

Tình hình xuất khẩu NGUYÊN PHỤ LIỆU

 • Giá trị xuất khẩu nguyên phụ liệu 11T/2018 – 11T/2022
 • Giá trị xuất khẩu nguyên phụ liệu theo tháng (T01/2022 – T11/2022)
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 11T/2022
 • Giá trị xuất khẩu theo thị trường T11/2022 và 11T/2022
 • Chi tiết xuất khẩu sang EU/ Trung Quốc/ US theo tháng


D. CHI TIẾT NHẬP KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU
Tình hình nhập khẩu VẢI CÁC LOẠI

 • Giá trị nhập khẩu vải các loại 11T/2018 – 11T/2022
 • Giá trị nhập khẩu vải các loại theo tháng (T01/2022 – T11/2022)
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu 11T/2022
 • Giá trị nhập khẩu theo thị trường T11/2022 và 11T/2022
 • Chi tiết nhập khẩu từ Trung Quốc/ Đài Loan/ Hàn Quốc theo tháng


Tình hình nhập khẩu BÔNG CÁC LOẠI

 • Sản lượng và giá trị nhập khẩu (11T/2018 – 11T/2022)
 • Diễn biến giá bông thế giới
 • Sản lượng và giá nhập khẩu bình quân theo tháng
 • Thị trường nhập khẩu 11T 2022 và T10/2022
 • Chi tiết sản lượng nhập khẩu từ US và Brazil theo tháng

 

Tình hình nhập khẩu XƠ, SỢI DỆT CÁC LOẠI

 • Sản lượng và giá trị nhập khẩu (11T/2018 – 11T/2022)
 • Sản lượng nhập khẩu theo tháng (T01/2022 –T11/2022)
 • Giá nhập khẩu bình quân theo tháng (T11/2020 –T11/2022)
 • Thị trường nhập khẩu 11T 2022 và T10/2022
 • Chi tiết sản lượng nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan theo tháng


Tình hình nhập khẩu NGUYÊN PHỤ LIỆU

 • Giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu 11T/2018 – 11T/2022
 • Giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu theo tháng (T01/2022 – T11/2022)
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu 11T/2022
 • Giá trị nhập khẩu theo thị trường T11/2022 và 11T/2022
 • Chi tiết nhập khẩu từ Trung Quốc/ Hàn Quốc/ ASEAN theo tháng

BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY & DA GIÀY - SỐ THÁNG 12/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   32 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/12/2022

bottom of page