top of page
BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 09/2022

TÓM TẮT

 

Trong tháng 08, cả sản xuất và xuất khẩu các nhóm hàng dệt may và da giày tiếp tục tăng trưởng tích cực. Cụ thể, chỉ số sản xuất ngành Dệt/Sản xuất da và sản phẩm da tiếp tục tăng so với tháng trước, trong khi ngành may mặc có phần chậm lại.

 

Hầu hết các nhóm hàng đều đạt kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với tháng trước, ngoại trừ vải mành/ vải kỹ thuật khác. Đáng chú ý là xuất khẩu xơ sợi dệt tăng 13.1% về lượng và tăng 9.9% về giá trị so với tháng trước, nhờ xuất sang Trung Quốc hồi phục. Tuy nhiên, giá xuất khẩu xơ sợi dệt tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 08/2021.

MỤC LỤC

 

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Sản lượng sản xuất từng mặt hàng 8T/2018 - 8T/2022

 • Quần áo
 • Giày, dép da
 • Vải dệt từ sợi tự nhiên
 • Vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các nhóm hàng T02/2021 - T08/2022

 • Dệt
 • May mặc
 • Da và các sản phẩm liên quan

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU (XNK) TOÀN NGÀNH

Giá trị xuất khẩu nhóm Dệt may 8T/2018 - 8T/2022

Giá trị xuất khẩu nhóm Giày dép & Túi xách 8T/2018 - 8T/2022

Giá trị XNK từng mặt hàng 8T/2022

Cán cân thương mại 8T/2018 – 8T/2022

Cơ cấu nhóm hàng xuất nhập khẩu 8T/2021

Tăng trưởng giá trị XNK từng mặt hàng từ 1 số thị trường T08/2022

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc 8T/2018 – 8T/2022

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc T01 - T08/2022

Cơ cấu mặt hàng may mặc xuất khẩu 7T/2022

(Áo thun, áo jacket, quần áo trẻ em, vải, đồ lót, áo sơ mi, váy...)

Diễn biến xuất khẩu từng mặt hàng may mặc T01 - T07/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng may mặc 8T/2022

Diễn biến xuất khẩu hàng may mặc sang các thị trường chính theo tháng

(Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Trung Quốc, Anh, Canada)

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP

Giá trị xuất khẩu giày dép 8T/2018 – 8T/2022

Giá trị xuất khẩu giày dép T01 - T08/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu giày dép 8T/2022

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu giày dép sang các thị trường chính T01 - T08/2022

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÚI XÁCH, VÍ, MŨ

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 8T/2018 – 8T/2022

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ T01 - T08/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 8T/2022

(Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada...)

Diễn biến xuất khẩu sang các thị trường chính T01 - T08/2022

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU XƠ, SỢI, DỆT

Giá trị & Sản lượng xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 8T/2018 – 8T/2022

Sản lượng xuất khẩu Xơ, sợi T01 - T08/2022

Diễn biến giá Sợi xuất khẩu T08/2020 - T08/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 8T/2022 (Theo sản lượng)

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 8T/2022 (Theo giá trị)

(Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu Xơ, sợi, dệt sang các thị trường chính T01 - T08/2022

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VẢI MÀNH, VẢI KỸ THUẬT

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 8T/2018 – 8T/2022

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật T01 - T08/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 8T/2022

(Mỹ, Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu sang các thị trường chính T01 - T08/2022

 

H. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL)

Giá trị xuất khẩu NPL 8T/2018 – 8T/2022

Giá trị xuất khẩu NPL T01 - T08/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu NPL 8T/2022

(ASEAN, Trung Quốc, EU, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu NPL sang các thị trường chính T01 - T08/2022

 

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU VẢI

Giá trị nhập khẩu Vải 8T/2018 – 8T/2022

Giá trị nhập khẩu Vải T01 - T08/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu vải 8T/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản...)

Diễn biến nhập khẩu Vải từ các thị trường chính T01 - T08/2022

 

J. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU BÔNG

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Bông 8T/2018 – 8T/2022

Diễn biến giá Bông thế giới T09/2019 - T09/2022

Diễn biến giá Bông nhập khẩu T08/2020 - T08/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Bông vào Việt Nam 8T/2022

(Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Australia, Bờ Biển Ngà)

Diễn biến nhập khẩu Bông từ 1 số thị trường chính T01 - T08/2022

 

K. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XƠ, SỢI

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Xơ, sợi 8T/2018 – 8T/2022

Sản lượng nhập khẩu Xơ, sợi T01 - T08/2022

Diễn biến giá Sợi nhập khẩu T08/2020 - T08/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Sợi vào Việt Nam 8T/2022

(Trung Quốc, Đài Loan, ASEAN, Ấn Độ...)

Diễn biến nhập khẩu Sợi từ 1 số thị trường chính T01 - T08/2022

 

L. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NPL

Giá trị nhập khẩu NPL 8T/2018 – 8T/2022

Giá trị nhập khẩu NPL T01 - T08/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu NPL trong 8T/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ...)

Diễn biến nhập khẩu NPL từ 1 số thị trường chính T01 - T08/2022

BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 09/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                    28 trang

  Format:                       PDF

  Chuỗi dữ liệu:           13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:      20/09/2022

bottom of page