top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 05/2023

TÓM TẮT

 

Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch & khai thác trong 4T/2023 đạt 2.64 triệu tấn, tăng 1.2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong tháng 04, sản lượng tôm thu hoạch được tăng trên 60% so với tháng trước. 

 

Không như kỳ vọng trước đó, xuất khẩu thủy sản trong tháng 04 chững lại sau khi có mức phục hồi khá tốt ở tháng trước. Giá trị xuất khẩu tháng 04 giảm 3.1% so với tháng trước và giảm 33.7% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu từ hầu hết các thị trường lớn đều chững lại. Trong đó, có một số thị trường lớn giảm mạnh như Nhật Bản, EU và Hàn Quốc (giảm 10-22% so với tháng trước).

 

Trong tháng 04/2023, cá tra vẫn là mặt hàng tiếp tục giảm sâu nhất, điều này trái với kỳ vọng phục hồi nhờ lợi thế về giá. Tôm là mặt hàng có tín hiệu tích cực nhất trong tháng. Xuất khẩu cá ngừ giảm 6.5% so với tháng trước; và mực & bạch tuộc tương đương tháng trước. 

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 4T/2023

 • Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 4T/2019 – 4T/2023
 • Tình hình xuất khẩu giai đoạn 4T/2022 – 4T/2023 & Diễn biến qua từng tháng
 • Cán cân thương mại toàn ngành 4T/2021 – 4T/2023
 • Thị trường cung cấp Thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam 4T/2023
 • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 4T/2023
 • Tổng quan diễn biến từng ngành hàng 4T/2023 & theo tháng
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 4T/2023 & Diễn biến qua từng tháng
 • Top các quốc gia cung cấp thủy sản cho Hoa Kỳ và thị phần của VN
 • Top các quốc gia cung cấp thủy sản cho Nhật Bản và thị phần của VN
 • Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 4T/2023

 

C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 

 • Tình hình nguồn cung tôm nguyên liệu trong nước 4T/2023
 • Diễn biến giá tôm nguyên liệu
 • Tình hình xuất khẩu 4T/2023


D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

 • Tình hình nguồn cung cá tra nguyên liệu trong nước 4T/2023
 • Diễn biến giá cá tra nguyên liệu
 • Tình hình xuất khẩu 4T/2023

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 05/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   30 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2023

bottom of page