top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 03/2023

TÓM TẮT

 

Kết quả xuất khẩu thủy sản trong tháng 02 vẫn duy trì ở mức thấp ở hầu hết các mặt hàng, và chưa cho thấy sự cải thiện nào đáng kể. Thậm chí xuất khẩu cá tra, cá ngừ và tôm giảm 9%-21% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 2T/2023, xuất khẩu thủy sản đạt 1.06 tỷ USD, giảm 29.1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hai mặt hàng chủ lực là cá tra và tôm giảm 38-40% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Xét về thị trường, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường châu Á có xu hướng cải thiện, trong khi xuất khẩu sang US, EU và Canada vẫn khó khăn.

 

Bên cạnh vấn đề nhu cầu yếu tại các thị trường xuất khẩu, thì áp lực về giá bán & biên lợi nhuận cũng là thách thức đối với các DNXK thủy sản nói chung. Trong bối cảnh giá xuất khẩu nhiều loại thủy sản (như tôm, cá tra) vẫn đang trong xu hướng giảm từ 2H-2022, nhưng giá nguyên liệu vẫn neo cao/ hoặc tăng. Trong khi theo thông tin mới đây, đã có công ty thông báo sẽ tiếp tục tăng giá thức ăn thủy sản thêm 300đ/ kg từ đầu tháng 04/2023.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 2T/2023

     Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 2T/2020 – 2T/2023

     Tình hình xuất khẩu giai đoạn 2T/2020 – 2T/2023 & theo tháng

     Cán cân thương mại toàn ngành 2T/2020 – 2T/2023

     Thị trường cung cấp Thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam 2T/2023

     Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 2T/2023

     Tổng quan diễn biến từng ngành hàng 2T/2023 & theo tháng

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu 2T/2023 & theo tháng

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 2T/2023

 

C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM

     Tình hình nguồn cung tôm nguyên liệu trong nước 2T/2023

     Diễn biến giá tôm nguyên liệu

     Tình hình xuất khẩu 2T/2023

 • Giá trị xuất khẩu 2T/2020 – 2T/2023 và theo tháng
 • Diễn biến giá xuất khẩu tôm theo tháng
 • Cơ cấu loại tôm xuất khẩu 2T/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu chung 2T/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu từng loại tôm 2T/2023
 • Diễn biến 1 số thị trường xuất khẩu 2T/2020 – 2T/2023 & theo tháng

 

D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

     Tình hình nguồn cung cá tra nguyên liệu trong nước 2T/2023
     Diễn biến giá cá tra nguyên liệu
     Tình hình xuất khẩu 2T/2023

 • Giá trị xuất khẩu 2T/2020 – 2T/2023 và theo tháng
 • Diễn biến giá xuất khẩu cá tra theo tháng
 • Cơ cấu mặt hàng cá tra xuất khẩu 2T/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 2T/2023
 • Diễn biến 1 số thị trường xuất khẩu 2T/2020 – 2T/2023 và theo tháng

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 03/2023

$29.00Giá
 • Số trang:                   28 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/03/2023

bottom of page