top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 04/2023

TÓM TẮT

 

Sản lượng thủy sản thu hoạch toàn ngành (cả khai thác & nuôi) trong Q1 vẫn tăng nhẹ 1.4% so với cùng kỳ (đạt 1.89 triệu tấn), nhưng giảm mạnh so với quý trước (giảm 22.1%). Xuất khẩu thủy sản trong Q1 tiếp tục sụt giảm quý thứ 3 liên tiếp do cả nhu cầu và giá đều giảm. Tổng xuất khẩu thủy sản đạt 1.83 tỷ USD, giảm 24.9% so với quý trước và giảm 27.3% so với năm ngoái.

 

Bên cạnh nhu cầu yếu, doanh nghiệp chế biến thủy sản còn gặp khó khăn khi giá xuất khẩu tiếp tục giảm, nhưng chi phí cá/tôm nguyên liệu vẫn neo cao. Xuất khẩu thủy sản được kỳ vọng cải thiện hơn trong Q2/2023, nhưng mức độ phục hồi có thể chậm. Động lực phục hồi chính của ngành vẫn được kỳ vọng từ cá tra.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM Q1/2023

Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước Q1/2019 – Q1/2023

Tình hình xuất khẩu giai đoạn Q1/2022 – Q1/2023 & Theo tháng

Cán cân thương mại toàn ngành Q1/2021 – Q1/2023

Thị trường cung cấp Thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam Q1/2023

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu Q1/2023

Tổng quan diễn biến từng ngành hàng Q1/2023 & theo tháng

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Q1/2023 & Diễn biến qua từng tháng

Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Q1/2023


C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM

Tình hình nguồn cung tôm nguyên liệu trong nước Q1/2023

Diễn biến giá tôm nguyên liệu

Tình hình xuất khẩu Q1/2023

 • Giá trị xuất khẩu Q1/2021 – Q1/2023 và theo tháng
 • Diễn biến giá xuất khẩu tôm theo tháng
 • Cơ cấu loại tôm xuất khẩu Q1/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu chung Q1/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu từng loại tôm Q1/2023
 • Diễn biến 1 số thị trường xuất khẩu Q1/2021 – Q1/2023 và theo tháng


D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

Tình hình nguồn cung cá tra nguyên liệu trong nước Q1/2023
Diễn biến giá cá tra nguyên liệu
Tình hình xuất khẩu Q1/2023

 • Giá trị xuất khẩu Q1/2021 – Q1/2023 và theo tháng
 • Diễn biến giá xuất khẩu cá tra theo tháng
 • Cơ cấu mặt hàng cá tra xuất khẩu Q1/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra Q1/2023
 • Diễn biến 1 số thị trường xuất khẩu Q1/2021 – Q1/2023 và theo tháng

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 04/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   28 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2023

bottom of page