top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN 2022 & TRIỂN VỌNG 2023

TÓM TẮT

 

Trong năm 2022, nhu cầu và giá thủy sản các loại tăng mạnh trong 1H-2022. Tuy nhiên, nhu cầu chậm dần, và giá cũng giảm dần trong 2H-2022. Ngành thủy sản Việt Nam đã có một năm phục hồi và tăng trưởng vượt bậc, mặc dù bắt đầu có diễn biến không thuận lợi từ tháng 09.

 

Theo đó, nguồn cung thủy sản trong nước dần phục hồi trong 5 tháng đầu năm 2022, và ổn định ở mức cao sau đó. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 9.03 triệu tấn, tăng 2.7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản giảm tốc dần từ tháng 09/2022, khi nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường đều yếu dần.

 

Theo Tổng cục thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu 2023 khoảng 10 tỷ USD (giảm 8.5% so với cùng kỳ năm 2021). Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ khó hơn 2022. Đặc biệt áp lực về giá bán & biên lợi nhuận cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nói chung, trong bối cảnh lãi suất dự kiến neo cao.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN THẾ GIỚI 2022 & DỰ BÁO 2023

 • Tổng quan nguồn cung & Thương mại Thủy sản toàn cầu 2022
 • Tình hình nguồn cung của một số QG xuất khẩu thủy sản lớn 2022
 • Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ 2022

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 2022

 • Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 2018 – 2023F
 • Tình hình xuất khẩu giai đoạn 2019 – 2023F & Diễn biến qua từng quý
 • Cán cân thương mại toàn ngành 2019 – 2022
 • Thị trường cung cấp Thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam
 • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 2022
 • Tổng quan diễn biến từng ngành hàng 2022 theo quý/tháng
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 2022 & Diễn biến qua từng quý
 • Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 2022

 

C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM

 • Tình hình nguồn cung tôm nguyên liệu trong nước 2022
 • Diễn biến giá tôm nguyên liệu trong 2022 & tháng đầu 2023
 • Tình hình xuất khẩu 2020 – 2022

- Tổng sản lượng & Giá trị xuất khẩu theo quý

- Diễn biến giá xuất khẩu tôm 2022

- Cơ cấu loại tôm xuất khẩu

- Cơ cấu thị trường xuất khẩu chung

- Cơ cấu thị trường xuất khẩu từng loại tôm

- Diễn biến 1 số thị trường xuất khẩu qua từng tháng

 

D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

 • Tình hình nguồn cung cá tra nguyên liệu trong nước 2022
 • Diễn biến giá cá tra nguyên liệu trong 2022 & tháng đầu 2023
 • Tình hình xuất khẩu 2020 – 2022

- Tổng sản lượng & Giá trị xuất khẩu theo quý

- Diễn biến giá xuất khẩu cá tra 2022

- Cơ cấu mặt hàng cá tra xuất khẩu

- Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra

- Diễn biến 1 số thị trường xuất khẩu qua từng tháng

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN 2022 & TRIỂN VỌNG 2023

49,00$Giá
 • Số trang:                   40 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       01/03/2023

bottom of page