top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 12/2022

TÓM TẮT

 

Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu thủy sản vượt kế hoạch năm, đạt 10.17 tỷ USD, tăng 27.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chủ yếu là nhờ tăng trưởng mạnh trong 3 quý đầu năm với những thuận lợi về nhu cầu thị trường, giá xuất khẩu tăng và nguồn nguyên liệu đủ cung ứng cho đơn hàng. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản chậm lại trong 3 tháng qua và thể hiện rõ nhất ở kết quả xuất khẩu trong tháng 10 (chỉ tăng 1.8% so với năm trước), và tháng 11 (giảm 13.3% so với năm trước).

 

Riêng trong tháng 11, xuất khẩu hầu hết các mặt hàng và sang các thị trường đều giảm đáng kể. Cụ thể, xuất khẩu 2 mặt hàng chủ lực là cá tra giảm 18.6% so với tháng trước và tôm giảm 16.6% so với tháng trước. Trong số các thị trường xuất khẩu lớn, US, EU và Canada là 3 thị trường ghi nhận đà giảm mạnh nhất.

 

MỤC LỤC 

 

A. SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG & KHAI THÁC THỦY SẢN
Sản lượng thu hoạch theo từng loại thủy sản Tháng 11 & 11T/2022
Tổng sản lượng thu hoạch thủy sản 24 tháng gần nhất
Chi tiết sản lượng thu hoạch một số loại thủy sản (T01 – T11/2022)

 • Tổng sản lượng tôm

             − Trong đó tôm chân trắng
             − Trong đó tôm sú

 • Cá tra

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ TRONG NƯỚC
Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng loại 60 con/kg và 80 con/kg 
Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng loại 15 con/kg, 25-30 con/kg và 40 con/kg 
Diễn biến giá cá tra thịt trắng loại 0.7 – 0.8 kg/con 


C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN
Giá trị xuất khẩu thủy sản 11T/2018 – 11T/2022
Giá trị xuất khẩu thủy sản theo tháng (T01 – T11/2022)
Giá trị xuất khẩu thủy sản theo từng mặt hàng Tháng 11 & 11T/2022
Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản T11 & 11T/2022
Giá trị xuất khẩu Tổng thủy sản/ cá tra/ tôm sang US & Trung Quốc 24 tháng gần nhất
Chi tiết xuất khẩu 1 số mặt hàng sang 1 số thị trường lớn T11 & 11T/2022
(US, Nhật Bản, TQ&HK, EU, Canada, Australia, Hàn Quốc)

Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn Tháng 11 & 11T/2022

 

D. CHI TIẾT XUẤT KHẨU TÔM
Giá trị xuất khẩu tôm 11T/2018 – 11T/2022

 • Tổng tôm
 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú

 

Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T01 – T11/2022)

Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng & tôm sú 24 tháng gần nhất

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân tôm 34 tháng gần nhất

Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm Tháng 11 & 11T/2022

Chi tiết xuất khẩu tôm sang một số thị trường lớn theo tháng 
(US, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Canada, TQ&HK, ...)

 

E. CHI TIẾT XUẤT KHẨU CÁ TRA
Giá trị xuất khẩu cá tra 11T/2018 – 11T/2022
Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T01 – T11/2022)
Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại 11T/2022
Diễn biến giá xuất khẩu bình quân cá tra 34 tháng gần nhất
Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra Tháng 11 & 11T/2022
Chi tiết xuất khẩu cá tra sang một số thị trường lớn theo tháng 
(TQ&HK, US, EU, Mexico, Brazil, UK, Canada, Colombia,...)

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 12/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   23 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/12/2022

bottom of page