top of page
BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 04/2023

TÓM TẮT

 

So với Q1/2022, xuất khẩu cao su giảm 6.1% về lượng và giảm 25.7% về giá trị. Trong đó, sản lượng xuất sang các thị trường hầu hết đều nối tiếp đà giảm từ Q3/2022, đặc biệt các thị trường lớn như EU, Ấn Độ, US, ASEAN... Tuy nhiên, điểm tích cực là sự phục hồi của thị trường Trung Quốc, sự tăng trưởng của các thị trường mới như Nga và khu vực Nam Mỹ.

 

Q2 thông thường là mùa thấp điểm của thu hoạch mủ cao su tại Việt Nam. Do đó, sản lượng xuất khẩu Q2 có thể giảm nhẹ hoặc đi ngang so với Q1/2023 và tương đương so với cùng kỳ 2022. Trong đó, Trung Quốc vẫn là động lực tăng trưởng chính của ngành, và thị trường Nga cũng được kỳ vọng tiếp tục tích cực.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU THẾ GIỚI


C. TỔNG QUAN NGÀNH

 • Tổng sản lượng & giá trị xuất khẩu 2022-2023 (Theo quý/tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu các loại cao su chính 2022-2023 (Theo quý)
 • Giá xuất-nhập khẩu bình quân hàng tháng

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu Q1/2023
 • Tình hình xuất khẩu cao su từng thị trường 2022-2023

               (Theo quý/tháng)

 • Chủng loại xuất khẩu 2T/2023
 • Thị phần cao su Việt Nam tại EU 2022


E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 2T-2023

 

F. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Tổng sản lượng & giá trị nhập khẩu 2022 – 2023 (Theo quý/ tháng)
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu Q1/2023

BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 04/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   18 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2023

bottom of page