top of page
BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 12/2022

TÓM TẮT

 

Tháng 11/2022, sản lượng xuất khẩu cao su tiếp tục tăng tốt, đạt 253 nghìn tấn. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, 208 nghìn tấn. Tuy nhiên, theo xu hướng chung của giá cao su thế giới, giá xuất khẩu bình quân của cao su Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 11/2022 so với tháng trước, về mức 1,358 USD/tấn, thấp nhất trong 2 năm gần đây, và hiện thấp hơn gần 20% so với cùng thời điểm năm trước. Xu hướng giảm này kéo dài từ tháng 5/2022 và giảm ở hầu hết các chủng loại cao su.

 

Tính chung 11T/2022, sản lượng xuất khẩu cao su tiếp tục tăng tốc, đạt 1.87 triệu tấn, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước (trong khi 10T/2022 tăng 8.5% so với năm trước). Tuy nhiên đà tăng kim ngạch xuất khẩu chậm lại, tăng 3.5% so với năm trước do giá xuất bình quân giảm qua từng tháng. Và giá xuất bình quân tính chung 11 tháng đầu năm giảm 5.8% so với năm trước.

 

MỤC LỤC

 

A. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU TRONG THÁNG
Giá cao su thế giới
Giá mủ cao su nguyên liệu trong nước
Giá xuất khẩu bình quân của cao su Việt Nam theo chủng loại

 

B. TỔNG QUAN XUẤT NHẬP KHẨU
Sản lượng và giá trị xuất khẩu cao su 11T/2018 - 11T/2022
Sản lượng xuất – nhập khẩu cao su theo tháng (T01 – T11/2022)
Giá xuất khẩu bình quân theo tháng (T01 – T11/2022)

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Thị trường xuất  khẩu

 • Thị trường xuất khẩu T11 và 11T/2022
 • Sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Ấn Độ (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Hàn Quốc (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang EU (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Nga (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Đài Loan (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ (theo tháng)

 

Chủng loại xuất khẩu 

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu 10T/2022 theo chủng loại
 • Sản lượng xuất khẩu cao su HS400208 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su Latex (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR3L (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR20 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su RSS3 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su RSS1 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR CV60 (theo tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu cao su SVR CV50 (theo tháng)
 • Thị phần cao su Việt Nam tại Trung Quốc 10T/2022
 • Thị phần cao su Việt Nam tại US 9T/2022

 

D. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU
Thị trường nhập khẩu T11 và 11T/2022
Sản lượng nhập khẩu cao su theo tháng (T01 – T11/2022)
Giá nhập khẩu bình quân theo tháng (T01 – T11/2022)

BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 12/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/12/2022

bottom of page