top of page
BÁO CÁO NGÀNH GẠO 2022 & TRIỂN VỌNG 2023

TÓM TẮT

 

Trong năm 2022, sản lượng xuất khẩu gạo Việt Nam tăng khá 13.8% so với năm 2021, đạt 7.11 triệu tấn, tương đương 3.45 tỷ USD. Trong đó, tỷ trọng gạo chất lượng cao trong xuất khẩu ngày càng tăng (chiếm 90-95%).

 

Giá gạo xuất khẩu bình quân 2022 của Việt Nam giảm 7.7% so với năm 2021 (486 USD/tấn) theo diễn chung của giá gạo thế giới. Mặt bằng giá gạo giá các loại gạo thơm cao cấp như ST25, ST24 vẫn duy trì giá tốt, đặc biệt giá gạo Japonica thậm chí còn tăng cao trong bối cảnh giá các loại gạo thường kém đi xuống.

 

Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn được nhận định tích cực, nhưng lợi thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp chú trọng R&D, phát triển giống chất lượng cao, lúa hữu cơ. Những doanh nghiệp này sẽ có lợi thế hơn trong việc tiếp cận các thị trường EU, Nhật với giá xuất và biên lợi nhuận tốt hơn.

 

MỤC LỤC

 

A. DIỄN BIẾN GIÁ GẠO THẾ GIỚI

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ GẠO TRONG NƯỚC

 

C. ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI

 

D. NGUỒN CUNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC

 • Diện tích gieo trồng 2017 – 2022
 • Sản lượng thu hoạch 2017 – 2022
 • Cơ cấu vùng trồng & sản lượng 2022 của 1 số tỉnh ĐBSCL

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Tình hình xuất khẩu giai đoạn 2017 – 2022
 • Tình hình xuất khẩu 2022 (theo quý)
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 2022
 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu trong 2022
 • Cơ cấu loại gạo xuất khẩu 2022
 • Diễn biến giá từng loại gạo xuất khẩu 2022


F. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

BÁO CÁO NGÀNH GẠO 2022 & TRIỂN VỌNG 2023

49,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       10/02/2023

bottom of page