top of page
BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 05/2023

TÓM TẮT

 

Tháng 04/2023, tình hình xuất khẩu có cải thiện hơn so với các tháng trước (tăng 4.2% về lượng so với tháng trước), tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp (giảm 22.4% so với cùng kỳ năm trước). Xuất khẩu trong tháng cải thiện nhờ các DN phân bón trong nước tìm kiếm các thị trường mới, trong khi xuất sang các thị trường truyền thống lớn vẫn tiếp tục giảm sâu. Xuất khẩu cải thiện nên tổng lượng sản xuất và nhập khẩu cũng tăng nhẹ so với tháng trước, và thu hẹp đà giảm so với cùng kỳ. 

 

Lũy kế 4T/2023, doanh nghiệp phân bón tiếp tục đối mặt với thách thức, khi nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn yếu, xuất khẩu chưa cải thiện nhiều, tồn kho cao, và biên lợi nhuận thu hẹp do giá bán thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, so với cùng kỳ năm trước, tổng sản lượng sản xuất phân bón trong nước giảm 2%, tổng lượng nhập khẩu giảm 26.7%, xuất khẩu giảm 17.2%.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN

 • Diễn biến giá phân URE/ DAP thế giới
 • Diễn biến giá phân nhập khẩu
 • Diễn biến giá bán các loại phân trong nước

 

C. TỔNG QUAN CUNG CẦU PHÂN BÓN VIỆT NAM 4T/2023 

 

D. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

 • Tổng sản lượng sản xuất 4T/2023 & Tháng 04/2023
 • Sản lượng sản xuất NPK, Ure, DAP, Phân lân 4T (2019 – 2023)
 • Sản lượng sản xuất NPK, Ure, DAP, Phân lân theo tháng

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Tổng sản lượng, giá trị nhập khẩu 4T (2019 – 2023)
 • Sản lượng nhập khẩu từng loại phân 4T (2019 – 2023) 
 • Sản lượng nhập khẩu từng loại phân theo tháng
 • Cơ cấu nguồn nhập khẩu 4T/2023 
 • Tình hình 1 số thị trường nhập khẩu lớn 4T (2019 – 2023)

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 

 • Tổng sản lượng, giá trị xuất khẩu 4T (2019 – 2023)
 • Diễn biến giá xuất khẩu bình quân theo tháng
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 4T/2023 
 • Tình hình 1 số thị trường xuất khẩu lớn 4T (2019 – 2023)

 

G. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 

BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 05/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2023

bottom of page